231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, inspektor Zbigniew Nowak Komendant Miejski Policji w Krakowie, policjanci z Kompanii Honorowej, poczet sztandarowy KWP w Krakowie reprezentowali małopolską Policję podczas krakowskich obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednym z punktów programu była uroczysta zmiana warty, odegranie hymnu państwowego, podniesienie flagi państwowej na maszt. złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza i uroczysta defilada.

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.
3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.  Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa. Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Krakowie odbyły się uroczystości , w których udział wzięli m.in. Wojewoda  Małopolski  Łukasz Kmita, przedstawiciele służb mundurowych, politycy i samorządowcy, a także mieszkańcy Krakowa. Małopolską Policję reprezentowali nadinsp. Michał Ledzion  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,  inspektor Zbigniew Nowak Komendant Miejski Policji w Krakowie, policjanci z Kompanii Honorowej, poczet sztandarowy KWP w Krakowie.

W katedrze wawelskiej zostało odprawione  uroczyste nabożeństwo  w intencji Ojczyzny, któremu przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po mszy, podczas uroczystości na placu Matejki, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, nastąpiła uroczysta zmiana warty, odegranie hymnu państwowego, podniesienie flagi państwowej na maszt i złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
W defiladzie, która odbyła się na zakończenie uroczystości uczestniczyły także wybrane policyjne pojazdy służbowe.

źródło: Malopolska Policja