Prezydium

Przewodniczący

Artur Kochan

 

Wiceprzewodniczący

Łukasz Łukasik
(V Kompania)

Łukasz Czak

(I Kompania)

 

Skarbnik

Robert Pawlik

 

Członek Zarządu

Piotr Bożek
(II Kompania)

Krzysztof Rosa
(III Kompania)