Prezydium

Przewodniczący

Artur Kochan

 

Wiceprzewodniczący

Leszek Bartkowski

Łukasz Czak

Łukasz Majewski

 

Skarbnik

Robert Pawlik

 

Członek Zarządu

Łukasz Kieczyński