Zarząd Terenowy

11.05.1990 r. zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, co pozwoliło na utworzenie poszczególnych zarządów wojewódzkich, terenowych i szkolnych. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP w Krakowie jako komórka odpowiedzialna za reprezentowanie interesów policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, podlega bezpośrednio Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

13.04.2017 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP w Krakowie wybrano nowy Zarząd. W dniu wyborów ZT skupiał 59 członków. Na dzień 31.12.2019 r. Zarząd Terenowy liczył już 282 związkowców, a ich liczba ciągle rośnie. Jest to wielki sukces, wiedząc, że przynależność do związków jest dobrowolna. W  maju 2022 roku było nas już 351 członków.

Zarząd Terenowy w porozumieniu z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Krakowie jak i  Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, podczas swojej działalności niejednokrotnie organizował lub współorganizował wiele inicjatyw sportowych, społecznych, spotkań integracyjnych, dzięki czemu jest to jeden z prężniej działających Zarządów.

22.09.2022 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP w Krakowie powołane zostało:

Prezydium

Komisja Rewizyjna

Delegaci na wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą