Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie

 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP), do kwietnia 2019: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji (SPAP) – pododdziały antyterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji (duże Komendy Wojewódzkie Policji mają Samodzielne PAP, mniejsze KWP mają Sekcje AT), do których zadań należy:

1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze;
2) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
3) wykonywanie innych działań niż określone w punkcie 1 i 2, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania;
4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału.

Policjanci pełniący służbę w SPKP biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, dlatego też muszą być doskonale przygotowani. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działania z materiałami wybuchowymi i IED. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności, także pod okiem specjalistów amerykańskich, angielskich, francuskich, izraelskich i innych (dotyczy to przede wszystkim przełomu lat 80/90 XX wieku, gdy stamtąd czerpano wzorce taktyczne, organizacyjne, dotyczące koniecznego wyposażenia i uzbrojenia, technik strzeleckich itp.).