POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

 

30.06.2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku stacjonarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. 

W posiedzeniu oprócz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wzięli udział Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Obrady odbywały się w reżimie sanitarnym w związku z obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID – 19.

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, podziękował wszystkim za tak liczne przybycie pomimo rozpoczynającego się już sezonu urlopowego. Termin posiedzenia został wyznaczony nieprzypadkowo i w głównej mierze  podyktowany był pandemią koronawirusa, oraz zwołanym na 25.06.2020 r. posiedzeniem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Po stwierdzeniu kworum przez w-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła Lewkowicza oraz przegłosowaniu porządku posiedzenia zebrani przystąpili do jego realizacji. Jako pierwszy zabrał głos w-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Konrad Nowaczek, który przedstawił szczegółowo sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz przedłożył preliminarz budżetowy  na 2020 rok. W trakcie glosowania uczestnicy jednogłośnie zatwierdzili te punkty porządku posiedzenia.

W dalszej części Grzegorz Gubała przekazał zebranym informację z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w którym uczestniczył wraz z w-ce Przewodniczącym NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Andrzejem Mruczkiem. Pisaliśmy o tym tutaj.

W związku ze zbliżającym się Świętem Policji, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przekazał informacje dotyczące obchodów święta wszystkich policjantów w garnizonie małopolskim, które odbędą się w różnym czasie i w różnych miejscach z zachowaniem obowiązujących obostrzeń związanych z COVID – 19. Przedstawił również plany dotyczące obchodów w ramach uroczystości jubileuszowych 30 – lecia NSZZ Policjantów. Zastrzegł jednak, że w dużej mierze rozmiar i forma zależna będzie od rozwoju koronawirusa.

W trakcie posiedzenia Zarządu zatwierdzono decyzje Prezydium w sprawach:

  • wczasów socjalnych dla członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego i ich rodzin dotkniętych wypadkami losowymi.
  • powołania Zespołu Prasowego ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Na koniec Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała jeszcze raz podziękował związkowcom za zaangażowanie w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 i życzył zdrowia.