Grupa turystów zabłądziła w lesie- ćwiczenia funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

W styczniu odbyły się wspólne ćwiczenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie które miały na celu udoskonalenie metod działań poszukiwawczych w lasach.


W styczniu br. Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji z Krakowa przygotował i zorganizował dwuetapowe szkolenie z zakresu działań poszukiwawczych w terenie leśnym. Pierwszy etap szkolenia – teoretyczny, który odbył się w siedzibie OPP w Krakowie, polegał na utrwaleniu posiadanej przez policjantów wiedzy, z zakresu taktycznego poruszania się w terenie zalesionym, odczycie mapy i orientacji w terenie w przypadku utraty łączności gps. Kolejno, do ćwiczeń praktycznych – poza policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie – zaproszono kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Idea współuczestnictwa Policji i PSP w ćwiczeniach wyszła od Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka, a jej celem było dopracowanie najodpowiedniejszych względem uwarunkowań zastanej sytuacji wariantów działań przeszukiwań kompleksów leśnych za osobami które np. zabłądziły.

Koncepcja przeprowadzonych ćwiczeń została zdeterminowana maksymalnym ich urealnieniem. Ćwiczenia właściwe przeprowadzono na terenie lasów Nadleśnictwa Krzeszowice. Policjantom i kadetom z PSP po przybyciu na miejsce zbiórki zostały przekazane założenia, a na mapach wskazane zostały sektory leśne do przeszukania – założono, że w lesie zabłądziła grupa turystów. Po odprawie uczestnicy szkolenia tworząc tyralierę rozpoczęli działania poszukiwawcze. W trakcie taktycznego przemieszczania się po lesie policjanci i kadeci z PSP natrafiali na różne, uprzednio przygotowane ćwiczenia do wykonania o zróżnicowanym stopniu nasilenia ich trudności, np. na osobę poszkodowaną z otwartym złamaniem kończyny dolnej, ran ciętych, osobę w hipotermii czy z zatrzymaniem krążenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy policjanci ewakuowali taką osobę w miejsce bezpieczne gdzie przekazywali ją zespołowi ratownictwa medycznego ze stanu OPP w Krakowie. Pozoranci odgrywający rolę poszkodowanych byli ucharakteryzowani przy pomocy sztucznych ran i krwi by jak najbardziej oddać realizm szkolenia. Ponadto uczestnicy ćwiczeń mieli również określać swoje bieżące położenie za pomocą map oraz wg różnych systemów odniesienia. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie systematycznie dysponowani są do działań poszukiwawczych w obszarach leśnych, górskich, trudno dostępnych za osobami które zabłądziły, są poszukiwane, mającymi myśli samobójcze czy w różnych innych przypadkach. Stąd potrzeba ciągłego utrwalania posiadanych umiejętności, rozwijania nowych kompetencji oraz synergii działań z podmiotami pozapolicyjnymi by w przypadku zaistnienia faktycznego zdarzenia móc działać schematowo.

Opracował:
podkom. dr Norbert Andraszak
OPP w Krakowie