Kalkulator uposażenia funkcjonariusza

Kalkulator służy do wyliczenia szacunkowego uposażenia i innych świadczeń w 2023 r.

Wersja z dnia 8.12.2022 r. została opracowana przy założeniach:

  •  uposażenie każdego policjanta brutto zostanie zwaloryzowane, – dodatki funkcyjne muszą stanowić minimum 20% podstawy (tj. 20% sumy uposażenia zasadniczego, wysługi i stopnia etatowego),

 

  • zostaje rozszerzona grupa policjantów uprawnionych do dodatku stołecznego o KGP, CBŚP komórki centralne, CBZC komórki centralne, BSWP, CLKP, CPKP BOA oraz CSP,

 

  •  podwyższony zostaje dodatek terenowy z 1% do 6% kwoty bazowej (tj. do 104,50 zł), – uwzględniono nowe specjalne świadczenie motywacyjne (15+), które otrzymają wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby

 

  •  będzie się ono rozpoczynało od 5 procent uposażenia zasadniczego i będzie rosło co roku o dodatkowy 1 punkt procentowy do osiągnięcia 15 % podstawy po 25 latach służby.

W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Po przekroczeniu 25 roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 % niezależnie od już wprowadzonych świadczeń w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. Kalkulator będzie na bieżąco aktualizowany w przypadku ewentualnych zmian w zakresie poszczególnych składników uposażenia do czasu ostatecznego wprowadzenia podwyżek na 2023 r.

KALKULATOR

źródło: policja.pl