MAŁOPOLSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na Wawelu w Krakowie. Uroczysty apel został poprzedzony złożeniem wieńca w miejscu pamięci, oraz mszą świętą w Bazylice Archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscu upamiętniających  poległych policjantów.  Kultywowanie  pamięci, oddanie czci i otaczanie szacunkiem  poległych, pozwala obecnym policjantom na poczucie historycznej więzi pokoleniowej i wpisuje się  w kontynuowanie tradycji służenia Ojczyźnie.
Nadinsp. Michał Ledzion w asyście Kompanii Honorowej złożył  wieńce przed Krzyżem Martyrologicznym znajdującym się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Miejsce to jest poświęcone funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie, Katyniu, Twerze, Miednoje i zostali  zamordowani  przez NKWD w 1940 roku. Kwiaty zostały również złożone przed tablicą patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektora Ludwika Drożańskiego.

Delegacja policjantów z KWP w Krakowie udała się także na Krzemionki, gdzie na terenie dawnego obozu w Płaszowie złożono wieńce przed Obeliskiem upamiętniającym egzekucję 40 „granatowych policjantów” – żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców  na przełomie lat 1943-44.

Kolejna część celebry rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Archidiecezjalnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Nabożeństwu, w  obecności pocztu  sztandarowego KWP w Krakowie, oraz policyjnej orkiestry z Katowic  przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Mszę celebrował także ks. Łukasz Michalczewski kapelan garnizonu małopolskiego Policji oraz ks. Jacek Syjut kapelan Łódzkiej Policji.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, kierownictwo małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem na czele oraz przedstawiciele władz.

Po mszy, na placu zamkowym przed Katedrą Wawelską  rozpoczął się uroczysty apel, w którym wziął udział gen.insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. Uroczystość zgromadziła kierownictwo Małopolskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie na czele, dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendantów miejskich i powiatowych z Małopolski oraz grono znamienitych gości.

Na miejsce przybył  Wojewoda  Małopolski Łukasz Kmita, Wicewojewoda Mateusz Małodziński,  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Wicedyrektor Zamku Królewskiego Paweł Orkisz, przedstawiciele duchowieństwa duspasterz ks.Łukasz Michalczewski, przedstawicie Wojska Polskiego na czele z generałem brygady Robertem Kopackim ,   dowódca jednostki wojskowej NIL, Wiceszef VIII Bazy Lotniska Transportowego,  Wiceszef VI Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, Wiceszef XI Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Komendant  Krakowskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Komendant   Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, nadbrygadier Piotr Filipek z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, przedstawiciele korpusów dyplomatycznych, oficerowie łącznikowi, przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją , Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie, przedstawiciele krakowskich uczelni, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Monika Kolasa oraz Krzysztof Durek , przedstawiciele kultury, medycyny i sportu, przedstawiciele środowiska policyjnego,     generałowie Policji w stanie spoczynku tj. gen.inp.Antoni Kowalczyk, nadinsp. Jan Lach oraz nadinsp. Kamil Bracha, nadinsp.Andrzej Wóźniak, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, przedstawiciele Rodziny Policyjnej, Magdalena Balawajder Prezes Stowarzyszenia im. insp. Marka Woźniczki –  współorganizator dzisiejszej uroczystości, przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, związków zawodowych pracowników policji oraz policyjnych emerytów i rencistów, przedstawiciele łódzkiego oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”  w osobie Prezesa Jarosława Olbrychowskiego oraz kadra małopolskiej policji.

Uroczysta gala rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji insp.gen. dr. Jarosławowi Szymczykowi  przez dowódcę  uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Następnie gospodarz uroczystości nadinsp. Michał Ledzion przywitał przybyłych na uroczystość gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia na Święto Policji garnizonu małopolskiego – to wielki zaszczyt i honor dla mnie, że mogę powitać tutaj tak wielu znamienitych gości. Bardzo dziękuję gospodarzom tego niezwykłego miejsca, dyrekcji Zamku Królewskiego oraz Proboszczowi Katedry Wawelskiej za możliwość zorganizowania szczególnej dla nas uroczystości w miejscu tak wyjątkowym, z którego na przestrzeni wieków troszczono się o siłę i bezpieczeństwo Polski. Szanowni Państwo, dziś obchodzimy 104 Rocznicę powstania Policji Państwowej. To szczególny dzień. Dzień, w którym możemy pochwalić się naszymi sukcesami, wyróżnić funkcjonariuszy  awansami w stopniach oraz odznaczeniami. Tych, którzy na co dzień przez 365 dni w roku stanowią podwaliny bezpieczeństwa w Małopolsce, którzy gwarantują dobrobyt i szczęście mieszkańcom regionu małopolskiego. Szczególnie dziękuję za codzienny trud, za waszą ofiarność, za wasze zaangażowanie, za to, jak potężnym filarem jesteście dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Nasi policjanci są wszędzie. Są w miastach i wsiach Małopolski. To dzięki nim obywatele , mieszkańcy Małopolski mogą realizować swoje pasje zawodowe i prywatne. Serdecznie Wam dziękuję. Te przedsięwzięcia, ten nasz trud nie byłyby możliwy bez wsparcia kierownictwa Polskiej Policji, parlamentarzystów, Pana Wojewody, Pana Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządów, osób reprezentujących  stowarzyszenia, organizacje,  instytucje. To są nasi przyjaciele, którzy na co dzień wspierają nas w naszych działaniach. Za to serdecznie dziękuję i życzę, żeby nasza współpraca przebiegała tak dobrze, jak do tej pory. Bardzo dziękuję  duchowieństwu, naszemu kapelanowi, dziękuję kardynałowi Dziwiszowi za odprawienie dzisiejszej mszy. To wyjątkowe wydarzenie i ogromna wdzięczność za to, że Kościół, nasi kapelani są z nami i wspierają nas duchowo.  

Na koniec Generał bezpośrednio zwrócił się do funkcjonariuszy: – Od 33 lat noszę mundur policjanta i chciałbym, żebyśmy byli dumni, bo noszenie munduru polskiego policjanta to duma, honor i wyzwanie. Życzę Wam, abyście z każdej służby wracali szczęśliwi i bezpieczni. Podziękował również rodzinom policjantów za codzienne wsparcie. Niech żyje Rzeczpospolita Polska!

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego nastąpiło wręczenie wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie. W czasie dzisiejszych obchodów Święta Policji akty mianowania na wyższy stopień otrzymało 24 funkcjonariuszy, a w całym małopolskim garnizonie 928 policjantów. Również 24 policjantów zostało odznaczonych medalami Zasłużony Policjant, a w całej Małopolsce 72. Również dzisiaj na Wzgórzu Wawelskim odznaczono  8 osób medalami za zasługi dla Policji.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Monika Kolasa. Na podstawie  decyzji z dnia 22 lipca 2022 r. Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem przyznali nagrodę Primus Inter Fortes aspirantowi sztabowemu Mariuszowi Morawskiemu – powiedziała Monika Kolasa odczytując decyzję. Uroczyście wręczył ją funkcjonariuszowi Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i nadinsp. Michał Ledzion.

Aspirant  sztabowy Mariusz Morawski z Komisariatu Policji VII w Krakowie, w czasie wolnym od służby, widząc tonącego,  wskoczył w nurt rzeki, wyłowił chłopca z odmętów, a  następnie doholował go do zapory – ratując mu życie.

Po wręczeniu odznaczeń do mikrofonu podszedł Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł składając uroczyste życzenia dla wszystkich policjantów – chcieliśmy podziękować, a w sposób szczególny uhonorować Kordelasem Leśnika Polskiego – największym wyróżnieniem leśników w Polsce – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie nowoprzyjętych policjantów. Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali adepci sztuki policyjnej.  Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski pogratulował nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu policjanta

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

13 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 13 nowych funkcjonariuszy.  7 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 3 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 4 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Komendy Powiatowej w Olkuszu, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce i  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem trafi po 2 funkcjonariuszy.  Komenda Powiatowa w Wadowicach zyska 5 policjantów.  Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach i Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zyska po 1 nowym policjancie.

Wicewojewoda Mateusz Małodziński odczytał list Matusza Morawieckiego skierowany do wszystkich funkcjonariuszy garnizonu małopolskiego.

Po podniosłych chwilach związanych z nominacjami na wyższe stopnie, odznaczeniami oraz  medalami głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który swoje wystąpienie rozpoczął od powitania wszystkich uczestników dzisiejszych uroczystości. Przybliżył zarys historyczny Policji,  aby przypomnieć dlaczego dzisiaj powinniśmy być dumni z polskiego munduru. Wspomniał również  polskich policjantów zamordowanych i pochowanych na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje. –Cześć ich pamięci!

Łukasz Kmita podkreślił, że –Warto i dziś przypominać jak ciężka jest policyjna służba pełna licznych wyrzeczeń, poświęcenia, wytrwałości i ciągłej gotowości do działania.  Policyjna dewiza „Pomagamy i Chronimy” dziś w szczególny sposób jest widoczna i stale towarzyszy małopolskim funkcjonariuszom. Warto pamiętać, że policja to służba nawet z narażeniem życia.

Nie! – wszelkim bezpodstawnym i krzywdzącym próbą szykanowania funkcjonariuszy i towarzyszącej jej nagonce na policję. Wstąpienie do policji to wielka decyzja by chronić nas wszystkich, stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego ze świadomością ryzyka jakie się z tym wiąże. Nie ma naszej zgody na to, aby obrażać i dodatkowo narażać policjantów. Kończąc podziękował małopolskim policjantów, za pełną oddania służbę.

Kolejno głos zabrał Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Na wstępnie podziękował policjantom za zabezpieczenie igrzysk sportowych. -Te działania potwierdziły, że nasz kraj, nasze województwo jest bezpieczne dzięki Policji, która jest widoczna nie tylko w dużych miastach.

Wicemarszałek podziękował Generałowi Michałowi Lendzionowi za dobrą współpracę i podkreślił, że  Samorząd Województwa Małopolskiego jest dumny z małopolskich policjantów.  Zapewnił również o dalszym wsparciu finansowym.

Uroczystość zakończyło uroczyste przemówienie generalnego inspektora dr Jarosława Szymczyka.

 – Niezwykłe miejsce – Wawelskiej Wzgórze, niezwykły czas- Święto Policji i niezwykli ludzi, którzy noszą policyjne mundury, a także ci, którzy ich nie noszą i ciężko pracują w naszej formacji. Ogromnie się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami i powiedzieć jako szef Polskiej Policji – dziękuję! Dziękuję za Wasz codzienny trud, wysiłek, zaangażowanie, poświęcenie, oddanie i ogromny profesjonalizm. Wszystko to robicie, aby zapewnić Polakom i wszystkim, którzy przyjeżdżają odwiedzić nasz piękny kraj tę jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo.

Generał przywołał wyniki ostatniego  badania CBOS, które wskazały, że 88% Polaków stwierdza, że Polska jest krajem, w którym  żyje się bezpiecznie, a 96% Polaków czuje się bezpiecznie w okolicach miejsca  swojego zamieszkania. – Na ten efekt zapracowało wiele osób, wiele instytucji, wiele służb, ale niekwestionowany wkład w tę bezpieczną Polskę ma największa mundurowa formacją naszym kraju, dbająca o bezpieczeństwo wewnętrzne, jaką jest Polska Policja.  Jak nie pokłonić się nisko i nie podziękować  tym niezwykłym ludziom za  to, że bardzo często nie patrząc na to, że właśnie zakończył się ich regulaminowy czas służby, dalej realizują swoje zadania , pomimo tego że w domu czekają najbliżsi. Mają świadomość i poczucie tej ogromnej misji, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi, jak ważne jest bezpieczeństwo drugiego człowieka. Realizują te zadania, nie patrząc na inne poświęcenie. Jako szef Polskiej Policji nisko Wam się kłaniam i ogromnie dziękuję za to, co robicie każdego dnia. Polscy policjanci podejmują blisko 15 tys. interwencji dziennie. Każda z tych interwencji jest inna. Każda wymaga innego podejścia, innego zaangażowania, innego rodzaju wiedzy, a mimo to zawsze mieszkańcy Polski, którzy  potrzebują, mogą na nas liczyć. Zawsze  zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby byli bezpieczni i te wyniki, ten oddźwięk społeczny , ich ocena naszej służby to jest najpiękniejsza nagroda, jaką możemy dostać, my ludzie noszący mundury. Bo dla nas zawsze najważniejszym jest to, by drugi człowiek był bezpieczny i nie patrząc na to, jakich trudów i wysiłków to od nas wymaga i będąc absolutnie ponad presją, która bardzo często jest na nas wywierana, wykonujecie swoje zadania niezwykle profesjonalnie. Bardzo serdecznie i  gorąco Wam za to dziękuję i podkreślam, że ta służba daje ogromną satysfakcję, ale też bardzo często  niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo. 125 tabliczek epitafijnych z nazwiskami naszych koleżanek i kolegów na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji , ludzi którzy od 1990 r. na służbie, dla Rzeczpospolitej, dla naszych obywateli oddali to, co najważniejsze – własne życie, jest najbardziej bolesnym, ale wyrazistym dowodem tego, jak niebezpieczna jest to służba, ale Wy zakładacie codziennie mundur z tą świadomością i robicie to, co do Was należy. Ludzie to doceniają, zapewniam Was. Bądźcie ponad tą presją, ponad tą często nieuzasadnioną krytyką, która na nas spada i róbcie to, co potraficie i jak potraficie najlepiej, bo te wyniki badania opinii społecznej pokazują, że ludzie nas cenią i ludzie są nam wdzięczni. Następnie pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym, odznaczonym. Życzył dalszych sukcesów i zawodowego rozwoju. Zwrócił się do ślubujących dziś, nowo przyjętych funkcjonariuszy:– dziękuje Wam, za tę decyzję, którą podjęliście, że założyliście policyjny mundur , po to, aby pomagać  i chronić, aby wspierać drugiego człowieka. To jest niezwykle ważna decyzja w Waszym życiu. (…) Życzę Wam wielu sukcesów i wielu awansów, pięknego zawodowego rozwoju, ale przede wszystkim życzę, abyście zawsze pamiętali o tych słowach, które dzisiaj wypowiedzieliście.

Po zakończonych uroczystościach w kierunku Rynku Głównego ruszyła   policyjna defilada, a kolejno nastąpił przemarsz wszystkich uczestników dzisiejszych obchodów Święta Małopolskiej Policji na Rynek Główny, gdzie wystawione było miasteczko profilaktyczne zapewniające mnóstw atrakcji zarówno mieszkańcom jak i turystom Krakowa.

źródło: Malopolska Policja