“Mierniki, wakaty, prawa nabyte” – wnioski po posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

19 stycznia 2024r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Oprócz omówienia bieżących spraw, z których jedną z istotniejszych były zmiany statutowe, podjęto uchwały na podstawie, których skierowaliśmy pisma między innymi:

  • wniosek do Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący likwidacji mierników i progów satysfakcji, które w zgodnej opinii wypaczają pracę policjantów i nie przekładają się w żaden realny sposób na efektywność służby. Obecnie funkcjonujący system sprawia, że przełożeni koncentrują się głównie na analizowaniu i egzekwowaniu tzw. wyników. Sytuacja ta ma również negatywny wpływ na wizerunek pracy policjantów, którzy zmuszani są do często niepotrzebnych, represyjnych czynności wobec społeczeństwa. Po służbie rozliczani są na przykład z ilości osób legitymowanych, skontrolowanych pojazdów czy nakładanych mandatów. Oczywiście Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie podważa potrzeby zbierania danych statystycznych, które są niezbędne dla policyjnych analityków, jednak nie może to być celem funkcjonowania Policji.

 

  •  wniosek do Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne skierowanie środków z tytułu niepełnego zatrudnienia do dyspozycji jednostek, w których są największe wakaty. Takie działanie będzie stanowiło realne wsparcie w trudnej sytuacji kadrowej jaka panuje w wielu jednostkach na terenie całego kraju.

 

  • do Rządu i klubów parlamentarnych, w związku z Ich deklaracjami przedwyborczymi, o pilne podjęcie działań, które przywrócą emerytom policyjnym prawa nabyte. Chodzi o cofnięcie skutków tzw. ustawy represyjnej i zwrot należnych świadczeń. W piśmie przypomniano również, że w służbie nadal pozostają osoby, które po przejściu na emeryturę stracą świadczenia.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów