Odszedł do Domu Ojca kapelan Małopolskiej Policji ks. dr Paweł Mielecki

 

 

“Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,

prowadzi mnie nad wody bym odpoczął.”

Księga Psalmów, Ps, 23, 2

23 kwietnia br. o godzinie 15:00 w kościele w Kętach pożegnaliśmy wybitnego człowieka i duszpasterza, kapelana Małopolskiej Policji ks. dr. Pawła Mieleckiego. Mszę Świętą odprawił ksiądz Biskup Jan Zając, następnie doczesne szczątki naszego Brata odprowadzone zostały na miejsce wiecznego spoczynku w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ostatniej drodze Słudze Bożemu towarzyszyli  przedstawiciele najbliższej rodziny zmarłego, reprezentanci organizacji i instytucji, małopolscy policjanci m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego asp.szt. Andrzej Mruczek i st.asp. Pawł Tekliński-Cichy oraz  Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji przy KWP w Krakowie w osobach Paweł Wojtal i Marcin Żurek. W trakcie liturgii, słowa pożegnania wypowiedział Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster. Przypomniał obecność zmarłego kapłana w różnych sytuacjach – uroczystościach i wydarzeniach z przeszłości. „Zawsze, kiedy byłeś obecny, wstawiałeś się za nami u Najwyższego. Modliłeś się o nasze szczęście policyjne, by wychodząc do służby, wrócić z niej. Dziś to my, brać w niebieskich mundurach, modlimy się za pokój Twojej duszy. Dziękujemy za wspólną służbę” – dodał.

Ksiądz Paweł Mielecki przyszedł na świat 16 października 1978 roku w Oświęcimiu. Uczestniczył w nabożeństwach w parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, skąd pochodziła jego rodzina. Po ukończeniu studiów, 2 czerwca 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza, który w tym czasie pełnił urząd metropolity krakowskiego. Głosił Słowo Boże początkowo jako wikariusz w kościele pw. św. Katarzyny w Nowym Targu, św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach, św. Kazimierza oraz bł. Jerzego Popiełuszki w Krakowie. W takcie trwających Światowych Dni Młodzieży w stolicy małopolski był mocno zaabsorbowany pracą w Sekcji Pastoralnej, gdzie odpowiadał za przygotowanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do tego wydarzenia. Kapelanem Małopolskiej Policji został 29 października 2018 roku. Niósł posługę duszpasterską policjantom zarówno przed jak i po służbie. Zawsze chętnie służył pomocą i wpierał dobrym słowem, niczym pasterz mówiący do swoich owieczek. Z ochotą brał udział w wielkanocnych i wigilijnych spotkaniach, gdzie zawsze obdarzał każdego serdecznym uśmiechem. Był współorganizatorem uroczystości i ceremonii o charakterze historycznym a szczególną troską i pamięcią otaczał tych, którzy w trakcie służby odeszli do wieczności.

Na stulecie powołania Policji Państwowej był współtwórcą pielgrzymki policjantów i pracowników Policji do Watykanu, na spotkanie z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem.

Bóg powołał Go do Swojej Chwały 17 kwietnia 2021 roku.

 

“Odszedł Pasterz nasz,

co ukochał lud…”

zdjęcia: B. Izdebski