PODSUMOWANIE POLSECURE 2024

Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. W tym roku w Kielcach odbyła się kolejna edycja wydarzenia, w którym brała udział policjantka OPP w Krakowie. 


Dzień I:

We wtorek została otwarta już trzecia edycja Międzynarodowych Targów Polsecure, podczas których nie zabraknie paneli dyskusyjnych, tematycznych konferencji, dynamicznych pokazów i całej masy najnowocześniejszego sprzętu. Wydarzenie to objęte jest Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, współorganizowane jest przy dużym wsparciu polskiej Policji, a Grupa WB jest jego partnerem strategicznym. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięło kierownictwo Policji, na czele której stoi insp. Marek Boroń, a także przedstawiciele innych służb – także zza granicy. Od dziś, przez dwa kolejne dni, zwiedzający mogą podziwiać jedną z największych na świecie wystaw, dedykowaną służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

Międzynarodowe Targi Polsecure zdecydowanie wpisały się już na stałe w policyjnym kalendarzu oraz harmonogramie ważnych, cyklicznych wydarzeń, odbywających się w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia ukazała, że tego typu wydarzenie, poświęcone służbom mundurowym, jest bardzo potrzebne, a wymiana doświadczeń podczas dyskusyjnych paneli i tematycznych konferencji przekładają się na realne „zyski”. Warto przypomnieć, iż to właśnie podczas Międzynarodowych Targów Polsecure w 2022 roku m.in. zostało zaprezentowane nowe oznakowanie radiowozów oraz policyjnych motocykli, które obecnie widzimy na drogach w całym kraju. Podczas drugiej edycji wspominanych targów zostało podpisanych wiele porozumień o współpracy z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz dokumentów regulujących procedury zmierzające do zakupu sprzętu. Nie zabrakło również prezentacji umundurowania, a także pokazów kontrterrorystów z CPKP „BOA”  oraz ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

We wtorek przed południem otwarto już trzecią edycję międzynarodowych targów bezpieczeństwa publicznego. W uroczystości udział wziął m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Stanisław Wziątek, Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk oraz Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta. Obecni byli także poszczególni Dyrektorzy Biur KGP, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski, Komendanci Wojewódzcy jednostek z całego kraju oraz policyjnych szkół, a także przedstawiciele innych służb – także zza granicy.

Podczas ceremonii otwarcia, musztrę paradną przedstawiła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz młodzi adepci sztuki policyjnej ze Szkoły im. 72. Pułku Piechoty z Radomia. O oprawę muzyczną całej uroczystości zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Policji na czele z tamburmajorem nadkom. Jakubem Pietruchą.

Druga część inauguracji odbyła się już na hali wystawienniczej, gdzie zaprezentowano jak na przestrzeni lat zmieniały się policyjny radiowozy i motocykle. Była to też podróż sentymentalna, przywołująca umundurowanie policyjne sprzed ponad 20 lat.

Zwiedzający dziś Kielecki Ośrodek Wystawienniczy mieli szeroki wachlarz możliwości. Kilkuset wystawców na swoich stanowiskach przygotowało wiele ciekawostek i nowinek technologicznych, mogących znaleźć zastosowanie w codziennej służbie funkcjonariuszy.

W zewnętrznej strefie zebrani mogli obejrzeć pokaz „Podróż w czasie” przygotowany, m.in. przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zaprezentowano jak zmieniała się flota, wyposażenie i umundurowanie polskiej drogówki na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Pokaz swoich umiejętności mieli także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, prezentując ochronę VIP-a w sytuacji jego zagrożenia.

Zaplanowane na najbliższe dni Targi Polsecure stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą producentów specjalizujących się w wyposażeniu specjalnym służb mundurowych. Pojazdy, środki ochrony osobistej, sprzęt ratowniczy, oprogramowanie, systemy łączności, a także cenna wymiana doświadczeń na licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych.

Dziś odbyła się także Międzynarodowa konferencja pt. „Fundusze unijne wsparciem dla modernizacji  i rozwoju innowacyjności w Policji”. Jutro kolejny dzień targów, który również będzie obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.


Dzień II:

Wystawa została otwarta dla publiczności, a najwięcej uwagi poświęcono służbom podległym MSWiA. Konferencje dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, wdrażania nowoczesnych narzędzi w służbie oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Poza panelami dyskusyjnymi i konferencjami, nie zabrakło atrakcji w zewnętrznej strefie pokazów dynamicznych.

Kieleckie Targi POLSECURE dziś otwarto dla zwiedzających. Liczne wycieczki i grupy mogły zapoznać się z niezwykle bogatą ofertą przygotowaną przez firmy z całego świata. Drugi dzień targów poświęcono głównie służbom podległym MSWiA i tematyce bezpieczeństwa publicznego oraz nowoczesnych technologii, gdzie dużą część konferencji prowadzili specjaliści z Komendy Głównej Policji.

Wyzwania związane z koniecznością wdrażania w Policji nowoczesnych narzędzi wspierających zwalczanie przestępczości ekonomicznej były jednym z pierwszych tematów poruszanych w dzisiejszych panelach dyskusyjnych. Na kolejnych konferencjach nie zabrakło zagadnień związanych ze szkoleniem ratowników medycznych w Policji, cyberbezpieczeństwem w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych, bezpieczeństwem przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przygotowało dla publiczności dynamiczny pokaz dotyczący oględzin miejsca zdarzenia masowego. Widzowie mogli obserwować, jak wygląda praca policjantów na miejscu katastrofy.

Warsztaty zorganizowane przez Ambasadę Brytyjską również dotyczyły bardzo istotnych aspektów – kontrola granic, bezpieczna komunikacja i pojazdy dla służb.


Dzień III:

Wczoraj w Sali Omega w Kieleckim Ośrodku Wystawienniczym odbyła się uroczystość zakończenia trzeciej edycji Targów POLSECURE. Podczas gali wręczono nagrody i specjalne wyróżnienia. Poznaliśmy także laureatów konkursu „Nakręć się na…” oraz testu sprawności fizycznej. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, któremu towarzyszył szef świętokrzyskich policjantów insp. Grzegorz Napiórkowski.

Trzeciego dnia Międzynarodowych Targów Polsecure znów gościliśmy licznych zwiedzających, którzy mogli oglądać sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Radiowozy, motocykle, pojazdy specjalne, broń, umundurowanie, środki ochrony, oprogramowania i systemy – wszystko wykonane w najnowszej technologii. Wiele z tych nowinek ułatwiających służbę już możemy spotkać na wyposażeniu polskich policjantów. Z tegoroczną wystawą zapoznali się dziś także uczniowie klas mundurowych, którzy z zaciekawieniem śledzili wszystko, co przygotowali wystawcy.

Ważnym punktem dzisiejszego dnia była konferencja „Policja – pracodawca z wyboru”, w której uczestniczyła wspomniana młodzież ze szkół średnich. Spotkanie otworzył i przywitał zebranych gości Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Konferencję przygotował kom. dr Norbert Andraszak, niegdyś specjalista Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie, dziś – ekspert w KGP.

Po konferencji poznaliśmy laureatów konkursu „Nakręć się na…” zorganizowanego przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Uczniowie w ramach rywalizacji mogli zgłosić swoje prace w dwóch kategoriach. Pierwszą było nagranie spotu promującego służbę w Policji, drugą – hasło zachęcające do wstąpienia w nasze szeregi. Konkurs wpisał się w naszą kampanię promującą służbę, której hasłem przewodnim jest „Dołącz do nas, zostań policjantem”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Na uroczystej gali wręczenia nagród ogłoszono zwycięzców, którym gratulował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski.

W kategorii – hasło zachęcające do wstąpienia do Policji:

 • I miejsce – Izabela Frąk, Daria Sławek i Patrycja Nawara reprezentujące Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z hasłem: „Nakręć się na służbę w Policji”
 • II miejsce – Agnieszka BocheńskaJakub Duda i Bartosz Klamczyński reprezentujący Zespół Szkół nr. 1 im. płk Jana Piwnika „Ponurego” w Opatowie z hasłem: „Spełniaj młodzieńcze marzenia”.
 • III miejsce – Natalia Soroka, Patryk Korycki, Blanka Switek, Paweł Boretskyi, Orest Tupchii, Krzysztof Junger i Oleksandr Solomkin z Zespołu Szkół Korpusu Kadetów im. płk Łukasza Cieplińskiego w Suchedniowie za hasło: „Nakręć się na mundur i zostań stróżem dobra”.
 • Wyróżnienie specjalne – Nikola Jakusik i Sandra Jakusik reprezentujące Niepubliczne Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, za hasło „Przyjmij wyzwanie. Zasil Szeregi bohaterów codzienności. Twoja odwaga, nasza misja. Dołącz do Policji”.

W kategorii – spot promujący służbę w Policji

 • I miejsce – Izabela Frąk, Daria Sławek i Patrycja Nawara z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za spot „Pasja. Odwaga. Służba – zostań policjantem”
 • II miejsce – Filip Maciejczyk, Piotr Cisowski, Oliwer Szwarc i Kacper Lejdura z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie za spot „Spełniaj sny i marzenia”.
 • III miejsce – Kalina Toborek, Wiktoria Konik, Natalia Józefowska i Emilia Salita z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie za spot „Stań po stronie prawa”

Nagrodami przewidzianymi dla laureatów są między innymi: szkolenie z techniki jazdy prowadzone przez instruktorów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach, udział w procesie wizualizacji śladów daktyloskopijnych oraz uczestnictwo w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego.

W konkursach udział wzięli uczniowie reprezentujący:

 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55
 • Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. Wiśniowa 23, Włoszczowa
 • I LO Im. gen. W. Sikorskiego, ul. Wiśniowa 12, Włoszczowa
 • Zespół Szkół nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56 Opatów LO im. płka Jana Piwnika „Ponurego”
 • Zespół Szkół Korpusów im. płk Łukasza Cieplińskiego w Suchedniowie ul. Sportowa 3
 • Zespół Szkół Rolniczych w  Cudzynowicach
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu
 • Niepublicznie Technikum w Kazimierzy Wielkiej
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej
 • I LO we Włoszczowie
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

Dziś rozegrano także ciekawą konkurencję polegającą na rywalizacji w pokonywaniu wybranych elementów toru przeszkód, z jakim mierzą się kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby. W zawodach przygotowanych wspólnie przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach wystartowało 14 zawodników. Najlepszym okazał się Kacper Batorski z XVIII LO w Łodzi. Zwycięzca konkursu odebrał nagrodę od Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, którą jest „dzień z życia policjanta” – w nim uczestniczyć będzie cała klasa najlepszego dziś zawodnika.

Głównym tematem dzisiejszego dnia była Gala Zamknięcia i wręczenie Nagród Targów Polsecure. Te najważniejsze wyróżnienia podczas uroczystości w Sali Omega wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Pan nadinspektor oraz Wiceprezes Targów Kielce Pani Bożena Staniak, wręczyli nagrody za produkty prezentowane na Targach. W gronie wyróżnionych Nagrodami Polsecure znalazło się kilka firm produkujących sprzęt w wielu dziedzinach i o różnym zastosowaniu.

Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji trafiło do firmy PCO za Lotnicze Gogle Noktowizyjne. Nagrodę z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrał Tomasz Drozd – członek zarządu do spraw produkcji.

Kolejne targi Polsecure dobiegły końca. W tej edycji otrzymaliśmy mieszankę najbardziej nowoczesnej techniki, tradycyjnego sprzętu oraz szkoleń i konkursów. Policja to nieustannie zmieniająca się formacja, czerpiąca z osiągnięć nauki i wykorzystująca technologiczne nowinki. Z wielką ciekawością będziemy obserwować i uczestniczyć w kolejnych edycjach Polsecure.

//tekst i film: KWP Kielce
//zdjęcia: kom. dr N. Andraszak KGP