Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego- on line

 

7 maja punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęło się zdalne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. To już kolejne posiedzenie on-line wymuszone sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w kraju i na świecie.

Jeszcze przed godziną 12.00 wszyscy uczestnicy posiedzenia zgłosili swoją gotowość do uczestnictwa w spotkaniu on-line. Punktualnie o godzinie 12.00 na wniosek Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego minutą ciszy oddano hołd asp. Michałowi Kędzierskiemu, który zginął na służbie zastrzelony przez bandytę w Raciborzu. W imieniu policyjnych związkowców kol. Grzegorz Gubała wyraził ogromny smutek i żal z powodu tej tragicznej śmierci.

W dalszej części wideokonferencji po stwierdzeniu kworum przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Ireneusza Toporowskiego przegłosowano porządek obrad. W pierwszym punkcie obrad Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała przekazał informację z posiedzenia Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. Poinformował, że obradujący w dniu 10 kwietnia 2021 r. Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów przedłużył VII kadencję organów Związku. Gdyby nie epidemia obecna kadencja upłynęłaby w połowie roku, a obecnie bylibyśmy w środku kampanii sprawozdawczo-wyborczej.  Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zadecydował, że wybory mają zostać przeprowadzone w terminie do 180 dni od dnia zakończenia epidemii. Uchwała Zjazdu przedłużająca obecną kadencję zapadła jednogłośnie. Żaden z Delegatów nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym punkcie głos zabrał w-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Konrad Nowaczek, który przedstawił szczegółowo sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz przedłożył preliminarz budżetowy  na 2021 rok. W trakcie glosowania uczestnicy jednogłośnie zatwierdzili te punkty porządku posiedzenia.

W trakcie omawiania spraw bieżących, dyskusji i wolnych wniosków:

  • Przewodniczący Grzegorz Gubała złożył wniosek o wsparcie finansowe kolegi związkowca, który poprzez zdiagnozowaną chorobę i kosztowne leczenie znalazł się w ciężkiej sytuacji materialnej. Wniosek został poparty i przegłosowany jednogłośnie.

 

  • Pod głosowanie poddano także wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie skierowany do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w kwestii dofinansowania paczek świątecznych, które uchwałą nr.10  ZT NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie zostały przeniesione na Wielkanoc 2021 roku.  Wniosek został odrzucony jednogłośnie przez uczestników posiedzenia.

W nawiązaniu do komunikatu ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie działań Zarządu w kwestii wycieku danych osobowych funkcjonariuszy publicznych, przetwarzanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – Grzegorz Gubała poinformował, że osoby zainteresowane mogą składać pełnomocnictwa drogą mailową lub osobiście w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego do końca maja 2021 roku.

Szczegóły pod poniższym linkiem:

http://nszzp-malopolska.pl/2021/04/dzialania-zarzadu-wojewodzkiego-nszz-policjantow-woj-malopolskiego-w-sprawie-wycieku-danych-policjantow/

W tej części posiedzenia Przewodniczący Grzegorz Gubała, mając na uwadze szeroko pojęte interesy związkowców i ograniczony budżet przypomniał uczestnikom Rozdział II & 5 pkt 1 Statutu NSZZ Policjantów. W ocenie Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz zgodnie z literą Statutu działania Związku mają być ukierunkowane na reprezentowanie, obronę praw, interesów zawodowych i socjalnych ZWIĄZKOWCÓW. Znając ogrom potrzeb i niejednokrotnie dramatyczną sytuację członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wszelka pomoc kierowana będzie do nich, a nie do różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń. W tym roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przekazał dla swoich członków pomoc socjalną w kwocie 20.000,00 zł. Poszczególne Zarządy Terenowe przekazały kwotę 2.000,00 zł.

Kończąc obrady, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała jeszcze raz podziękował związkowcom za uczestnictwo w zdalnym posiedzeniu za zaangażowanie w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2, życzył zdrowia i wyraził nadzieję, że kolejne posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

żródło: nszzp-malopolska.pl