TWARDE STANOWISKO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MSWiA

 

08.11.2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przesłał do Przewodniczącego Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów kol. Rafała Jankowskiego pisemne stanowisko w sprawie  projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Opiniując powyższy projekt Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego stoi na stanowisku, że jest on szkodliwy dla funkcjonariuszy Policji oraz zawiera zapisy łamiące zawarte Porozumienie z dnia 24.09.2021 roku.

Poniżej projekt Rozporządzenia MSWiA oraz stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego;

 

źródło: nszzp-malopolska.pl