ULGA PODATKOWA W PIT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 

 

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach programu “Polski Ład” członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Zgodnie z rządowym uzasadnieniem celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa  obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym w ramach “Polskiego Ładu” daje możliwość odliczenia od dochodu podatnikom, członkom związków zawodowych składek członkowskich przekazanych na rzecz organizacji związkowej. W roku podatkowym 2022 osoby należące do związków zawodowych oraz opłacające składki członkowskie będą mogły odliczyć maksymalnie 300 zł od dochodu. Pamiętać należy, że ulgę odliczać będziemy od dochodu, a nie od podatku jak podają niektóre centrale związkowe. Z odliczenia będzie można skorzystać, składając PIT za 2022 rok.

Wysokość przekazanych składek na rzecz organizacji związkowej będzie ustalana na podstawie dowodu wpłaty, z którego będą wynikały: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty składek, organizacja związkowa, na której rzecz zapłacono składki, tytuł wpłaty i data oraz kwota składek.

W sytuacji, gdy pracodawca pośredniczy w przekazywaniu składek członkowskich pomiędzy związkowcem a związkiem zawodowym – na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

źródło: nszzp-malopolska.pl