Wspólny komunikat MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz kolejne propozycje strony społecznej były głównymi tematami wczorajszego spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik zapewnił, że policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze SOP otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Wiceszef MSWiA zapowiedział też, że szersze informacje nt. przyszłorocznej waloryzacji znajdą się w piśmie, które wiceminister skieruje do podległych funkcjonariuszy za pośrednictwem związków zawodowych w najbliższy poniedziałek, 11 września br.

W trakcie spotkania rozmawiano także o wysokości jednorazowego, specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy, który zgodnie z przepisami tzw. ustawy okołobudżetowej, zostanie wypłacony do końca września br.

Kolejne propozycje związków zawodowych

MSWiA i strona związkowa zgodziły się, że konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Podczas czwartkowego spotkania strona społeczna przedstawiła kolejne propozycje, które zdaniem związków zawodowych, mogą mieć przełożenie na zwiększanie atrakcyjności służby w formacjach podległych MSWiA.

Przedstawiciele związków zawodowych postulują, aby minimalna wysokość dodatku służbowego wynosiła nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. Inną propozycją strony społecznej jest rozszerzenie prawa do świadczenia za długoletnią służbę.

Dyskutowano również o podwyższeniu wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

Strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia analizy nowych propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe i przedstawienia ich skutków finansowych dla budżetu państwa.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięli wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Paweł Borek.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-oraz-zwiazkow-zawodowych-sluzb-podleglych-resortowi3