Życzenia dla Oficerów i Żołnierzy z okazji Święta Wojska Polskiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej

 

Z okazji Święta Wojska Polskiego, Oficerom i Żołnierzom składam serdeczne życzenia, dobrego zdrowia, pomyślności oraz spokojnej służby. Osobne życzenia dobrej współpracy w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych  przesyłam na ręce płk Krzysztofa JEWGIEJUKA Przewodniczącego KONWENTU DZIEKANÓW KORPUSU OFICERÓW ZAWODOWYCH WOJSKA POLSKIEGO

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Rafał Jankowski

 

źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/swieto-wojska-polskiego-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/