ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

źródło: Policja.pl