79. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00, w całym kraju Polska odda hołd Powstańcom Warszawskim w symboliczny sposób. W godzinę „W”, rozbrzmieją dźwięki syren alarmowych, które staną się wyrazem pamięci i szacunku dla bohaterów powstania. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w 79. rocznicę wybuchu walk w stolicy.

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, było jednym z najważniejszych momentów w historii Polski. Było heroicznym wysiłkiem polskiego społeczeństwa w walce o niepodległość i wolność w czasie II wojny światowej. W trakcie 63 dni walki mieszkańcy Warszawy, głównie młodzi ludzie, podjęli bohaterskie wysiłki w walce z niemiecką okupacją, nie bacząc na nierówne szanse i ogromne zagrożenie.

Mimo że Powstanie Warszawskie nie odniosło militarnego sukcesu, pozostawiło trwały ślad w sercach Polaków i stało się symbolem walki o wolność oraz niepodległość. Za poświęcenie, męstwo i oddanie życia dla sprawy narodowej Powstańcy Warszawscy zasługują na najwyższy szacunek.

Hołd oddany w dniu 1 sierpnia br. będzie nie tylko przypomnieniem o bohaterstwie tych, którzy walczyli w powstaniu, ale także manifestacją dążenia całego polskiego narodu do odzyskania i utrzymania niepodległości. To będzie czas refleksji nad tym, jak ważne jest szanowanie i pielęgnowanie wolności oraz jakie ceny czasami trzeba zapłacić za jej obronę.

Tego dnia Polacy jednocześnie pokażą, że pamięć o Powstańcach Warszawskich jest wciąż żywa i że ich ofiara nie poszła na marne. Będzie to także okazja do zjednoczenia się wokół wartości, które są fundamentem współczesnego społeczeństwa i które kształtują naszą tożsamość narodową.

Wielka rocznica wybuchu walk w Warszawie będzie więc okazją do wspólnego oddania hołdu i zjednoczenia się w duchu patriotyzmu, aby zapamiętać i celebrować bohaterstwo tych, którzy walczyli za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Cześć i chwała Bohaterom!

zdjęcie ilustracyjne: IPN