Art. 15a już po pierwszym czytaniu

 

5 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, nowelizującego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, druk sejmowy z dnia 21 marca 2022 r., Nr 2108. Procedowaniem chyba najsłynniejszego w tej chwili art. 15a zajęły się połączone komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) oraz Obrony Narodowej (OBN) pod przewodnictwem Pana posła Wiesława Szczepańskiego.

Stronę rządową reprezentował w obradach Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik. W dyskusji poprzedzającej głosowanie poprawek do projektu wzięli udział Sławomir Koniuszy – NSZZ Policjantów, Krzysztof Jędrachowicz – ZZS „Florian oraz przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy KAS.

Sławomir Koniuszy w swoim wystąpieniu streścił opinię wyrażoną przez NSZZ Policjantów w piśmie ZZ-28/2021 z dnia 3 marca 2021 r., kładąc nacisk na konieczność naliczania 3 lat pracy poprzedzających służbę według wskaźnika 2,6% a nie 1,3%, zaproponowanego w projekcie oraz na niesprawiedliwość zapisu umożliwiającego skorzystanie z art. 15aa dopiero po 25 latach służby. Wnioskując o naliczanie emerytury za lata przepracowane w tzw. cywilu według wskaźnika, z którego korzystają policjanci przyjęci po raz pierwszy do służby przed 1999 r., Koniuszy zwrócił uwagę, na bezzasadność „upierania się” resortu przy niższym wskaźniku. Jak podkreślił, Rząd nie może tego uzasadnić ani obawą, że wielu doświadczonych funkcjonariuszy zachęci to do odejścia ze służby, ani też zbyt dużymi kosztami.

Jak się spodziewano, przedstawione przez stronę związkową argumenty nie wpłynęły na wynik głosowania poprawek, chociaż w przypadku wskaźnika naliczania emerytury, do korzystnego przegłosowania poprawki zabrakło decyzji zaledwie trzech posłów, którzy wstrzymali się od głosu. Po pierwszym czytaniu projekt zachował tylko dwa związkowe postulaty. Po pierwsze sam funkcjonariusz będzie decydował, czy trzy lata z cywila powiększą jego emeryturę mundurową, czy też odejdzie ze służby z emeryturą lub rentą tylko za lata służby i wypracuje sobie drugą emeryturę z FUS, a po drugie – funkcjonariusz w stosunku do którego wszczęto postępowanie karne z oskarżenia prywatnego lub wniesiono tzw. subsydiarny akt oskarżenia nie straci świadczenia przedemerytalnego. Tego drugiego rozwiązania NSZZ Policjantów domagał się już w ubiegłym roku, dostarczając Ministrowi Wąsikowi przykładów nadużyć ze strony osób pomawiających policjantów.

Przewidując, że w procedurze legislacyjnej na etapie Sejmu, NSZZ Policjantów nie ma szans na wprowadzenie wszystkich swoich postulatów, Zarząd Główny nawiązał intensywną współpracę z senatorami, którzy zgłoszą stosowne poprawki po przekazaniu projektu do Senatu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów