Czy zapowiedziane przez Premiera oszczędności dotkną funduszy służb mundurowych? FZZSM domaga się pilnych wyjaśnień od ministra Mariusza Kamińskiego

(…) Chcąc uniknąć niepotrzebnych napięć, proszę Pana Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi i zajęcie stanowiska w kwestii; w jakiej mierze zapowiadane przez premiera oszczędności miałyby dotyczyć funkcjonariuszy – pisze Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski do ministra Mariusza Kamińskiego.

W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów informującego o decyzji Premiera w sprawie oszczędności w budżecie państwa na rok 2020′ dotyczących między innymi wydatków na uposażenia, dodatkowe uposażenia roczne i nagrody roczne, a także o planach redukcji wydatków w tym zakresie na przyszły rok, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pilnej odpowiedzi, w jakiej mierze powyższe ograniczenia dotkną funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

(…) Biorąc pod uwagę oburzenie, jakie wśród funkcjonariuszy wywołała powyższa informacja pragnę w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przypomnieć i jednocześnie przestrzec przed konsekwencjami planowanych decyzji. Ani Federacja, ani też reprezentowani przez nią funkcjonariusze nie godzą się na poszukiwanie oszczędności kosztem funduszy nagrodowych i nagród rocznych, zarówno w tym, jak i w przyszłorocznym budżecie. Nikomu nie trzeba przypominać, że w walce z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, funkcjonariusze służb mundurowych stoją na pierwszej linii, obok pracowników służby zdrowia ryzykując nieustannie własnym zdrowiem i nierzadko życiem – podkreśla Rafał Jankowski.

Funkcjonariusze oczekują na wzmocnienie mechanizmów rekompensujących wyjątkowy wysiłek i ponoszone ryzyko w taki sposób, jak ma to miejsce choćby w przypadku personelu medycznego. Już sama zapowiedź oszczędności na nagrodach dla funkcjonariuszy wywołuje masowe oburzenie…

(…) Chcąc uniknąć niepotrzebnych napięć, proszę Pana Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi i zajęcie stanowiska w kwestii; w jakiej mierze zapowiadane przez premiera oszczędności miałyby dotyczyć funkcjonariuszy – domaga się Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Z podobnym zapytaniem Federacja ZZSM wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów.

Pismo do MSWiA w załączniku

ZAŁĄCZNIKI