Dwudniowe zgrupowanie w miejscowości Słopnice już za nami

Instruktorzy z Zespołu Szkolenia OPP Kraków zostali poproszeni o udział w obozie szkoleniowym organizowanym przez Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

W trakcie prowadzonych zajęć sierż. szt. Paweł Mazurkiewicz oraz sierż. Kamil Izdebski dzielili się wiedzą z zakresu technik i taktyk interwencji, udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie.

Uczniowie zadawali mnóstwo pytań związanych z policyjną codziennością i rodzajem podejmowanych interwencji. Młodzi pasjonaci munduru aktywnie brali udział w zajęciach i analizowali każde słowo wypowiadane przez prowadzących. Profesjonalizm naszych dydaktyków spotkał się z wielkim uznaniem i podziwem ze strony uczniów i grona pedagogicznego.

Dyrekcja szkoły złożyła na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona podziękowania za zaangażowanie, ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaką nasi instruktorzy przekazali przyszłym adeptom sztuki policyjnej.

MS