DZIEŃ OTWARTY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE DLA KLAS MATURALNYCH

14 grudnia br. uczniowie klas maturalnych z kilkunastu szkół średnich z Małopolski wzięli udział w „dniu otwartym” Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Spotkanie odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a gościem specjalnym był Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

W spotkaniu, które  rozpoczęło się o godzinie 9, uczestniczyło 300 uczniów klas maturalnych z 13 szkół z Krakowa, Myślenic, Miechowa i Brzeska. W budynku Oddziału Prewencji na uczniów czekały specjalne pokoje tematyczne,  przygotowane przez poszczególne wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przedstawiciele Wydziału Doboru i Szkolenia  zapoznawali z procedurami doboru do Policji oraz omawiali szczegółowo warunki  przyjęcia do służby. Policjanci tłumaczyli  zainteresowanym części składowe postępowania kwalifikacyjnego – test wiedzy oraz test psychologiczny. Policjanci z wydziału prewencji oraz ruchu drogowego KWP przedstawili jak wygląda ich praca i z jakimi zagadnieniami na co dzień spotykają się funkcjonariusze.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez laboratorium kryminalistyczne. Policjanci zainscenizowali miejsce zabójstwa pokazując jakie ślady można znaleźć i w jaki sposób się je zabezpiecza.
Na uczniów czekali również policyjni kontrterroryści, którzy zaprezentowali swoje uzbrojenie oraz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w służbie.
W sali gimnastycznej funkcjonariusze przygotowali tor przeszkód, na którym można było spróbować swoich sił mierząc się z zadaniami  z  testu sprawności fizycznej.
Uczestnicy „dnia otwartego” mieli możliwość porozmawiania  z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem, który opowiedział o specyfice służby, zachęcając  ich równocześnie do wstąpienia w szeregi małopolskiej Policji.
Spotkanie z uczniami klas maturalnych było doskonałą okazją do promowania zawodu policjanta oraz przybliżenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

źródło: Malopolska Policja