ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

 

12 maja br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych 5 maja 51 policjantów ( tym 12 kobiet). Było to drugie przyjęcie w 2023 roku. Przy tej okazji odbyło się także wręczenie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji garnizonu małopolskiego. Nadto Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej przyznała Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie oraz nadinsp. Michałowi Ledzionowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie Odznakę Świętego Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości.

Wśród zaproszonych gości byli Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Krzysztof Durek Doradca Wojewody Małopolskiego, Mieczysław Orczykowski Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Sączu, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz rodziny ślubujących policjantów.
Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę. Następnie nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, ślubujących funkcjonariuszy oraz ich rodziny. Generał zwrócił się  w tym miejscu również do Wojewody Łukasza Kmity – To dla nas wyróżnienie i zaszczyt, że możemy gościć w naszych progach Pana Wojewodę i zawsze możemy liczyć na Jego obecność w uroczystościach i wsparcie naszej formacji w działaniach na terenie województwa małopolskiego.  Następnie skierował swoje słowa do odznaczanych na dzisiejszej uroczystości funkcjonariuszy – Gratuluję Koleżankom i Kolegom, którzy otrzymali dzisiaj medale i odznaczenia. To wyjątkowe odznaczenie, które otrzymuje się za długoletnią pracę, aktywność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego . Dziękuję Wam bardzo z całego serca za Wasz wkład przez te lata służby oraz życzę dalszych sukcesów i wyróżnień.  Generał również pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom, mówiąc – to był trafny wybór , jesteście po pierwszej fazie, która pozwoliła Wam stanąć dzisiaj na tym placu Oddziału Prewencji Policji w  Krakowie, złożyć ślubowanie i poczuć się funkcjonariuszami Policji . Być policjantem to zaszczyt i wyróżnienie.  Pamiętajcie zawsze o tym, że noszenie munduru polskiego Policjanta, czapki z orłem w  koronie to nobilitacja, ale też zobowiązanie w stosunku do państwa i narodu. Garnizon małopolski jest jednym z wyróżniających się garnizonów w Polsce. Stanowimy trzon formacji policyjnych na terenie całego kraju. Szef małopolskich policjantów nadinsp. Michal Ledzion kończąc wystąpienie,  złożył wyrazy szacunku rodzinom, które przybyły na ślubowanie swoich bliskich.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, przywitał wszystkich zgromadzonych. A następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy. – We wszelkich badaniach, które są prowadzone, Polacy czują się bezpiecznie w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. To jest zasługa funkcjonariuszy Policji, którzy 24 godziny na dobę zapewniają to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj dołączacie do tej drużyny, której celem jest to, aby poczucie bezpieczeństwa, ale także troski Państwa Polskiego i o obywateli było na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję Panie Generale, Panowie Komendanci i Naczelnicy, Panie i Panowie za Waszą troskę  i codzienną służbę. Małopolanie mogą czuć się bezpiecznie, bo każdego dnia funkcjonariusze dbają o to, abyśmy mogli normalnie funkcjonować (…), aby wszyscy ci, którzy popełnią przestępstwo byli natychmiast ujęci. Wojewoda szczególną uwagę zwrócił na wczorajsze wyjątkowe wydarzenie, gdy funkcjonariusz po służbie rzucił się, narażając własne zdrowie i życie, by ratować drugiego człowieka. Dodał jak ważne jest, aby także po służbie mundur, chociaż zdjęty, nadal towarzyszył policjantowi. Zaapelował również  do nowo przyjętych funkcjonariuszy, aby słowa roty  „nawet z narażeniem życia” zostały na zawsze wyryte w ich sercach.  Życzył jednak aby tych sytuacji, gdzie trzeba narażać zdrowie i życie było jak najmniej. Na zakończenie Łukasz Kmita podziękował za to, że Małopolska Policja jest formacją, która na tle innych garnizonów w Polsce wyróżnia się wzorem sprawności działania, skuteczności, odpowiedzialności, ale także tego, że etos policjanta  jest żywy.  Następie Wojewoda  pogratulował i podziękował wyróżnionym dziś policjantom za przekonanie służenia drugiemu człowiekowi. Łukasz Kmita wyrazy uznania skierował również do bliskich ślubujących dziś funkcjonariuszom.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w imieniu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy nadał medale dla policjantów i cywilnych pracowników  Policji z garnizonu małopolskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił 3 osoby złotym medalem za Długoletnią Służbę, 6 osób srebrnym medalem za Długoletnią Służbę i  1  brązowym medalem  za Długoletnią Służbę.  Zostały także nadane  policjantom ministerialne Odznaki Zasłużony Policjant –  2 srebrne i 10 brązowych.

Podczas dzisiejszej uroczystości zostały wręczone wyróżnienia przyznawane przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości. Mieczysław Orczykowski, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu wyróżnił Złotym Krzyżem Łukasza Kmitę Wojewodę Małopolskiego oraz nadinsp. Michała Ledziona Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.