DZIEŃ OTWARTY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE DLA MUNDUROWYCH KLAS MATURALNYCH

 

12 kwietnia br. uczniowie klas średnich o profilu mundurowym z kilku szkół z Małopolski wzięli udział w „dniu otwartym” Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Spotkanie, w którym uczestniczył Komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

W wydarzeniu udział wzięło 97 uczniów klas maturalnych ze szkół średnich znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Byli to uczniowie: II LO w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr. 2 w Wadowicach, XVI LO w Tarnowie, XXV LO w  Krakowie oraz II LO w Bochni.  Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9, na placu apelowym w siedzibie krakowskiego oddziału prewencji.
Podzieleni na grupy uczniowie wzięli udział w prelekcji, podczas której omówiono procedury doboru do Policji oraz warunki przyjęcia do służby. Policyjni prelegenci omówili także części składowe postępowania kwalifikacyjnego – test wiedzy oraz test psychologiczny. W policyjnej sali gimnastycznej funkcjonariusze przygotowali tor przeszkód, na którym można było spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej.
Policjanci przygotowali także ekspozycję sprzętu służbowego, którego używają w codziennej służbie. Uczniowie zapoznali się z bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego. Spotkanie zakończył pokaz wyszkolenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie wraz Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji.
Uczestnicy „dnia otwartego” mieli możliwość spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem, który opowiedział tegorocznym maturzystom o specyfice służby, zachęcając  ich równocześnie do wstąpienia w szeregi małopolskiej Policji.
„Dni otwarte” zorganizowali policjanci Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Oddziału  Prewencji Policji w Krakowie. Spotkanie z uczniami klas mundurowych było doskonałą okazją do promowania zawodu policjanta oraz przybliżenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.
8 marca br. odbyło się pierwsze w tym roku ślubowanie nowych policjantów, wówczas policyjną przysięgę złożyło 55 osób (w tym 15 kobiet). Byli to policjanci, którzy do służby przyjęci zostali 27 lutego.
Obecnie w Małopolsce służy 7356 policjantów i policjantek, w tym 192 osoby uczą się w szkołach Policji. W bieżącym roku planowanych jest jeszcze 5 przyjęć. Najbliższe odbędzie się 5 maja, wówczas przyjętych do służby zostanie około 50 osób.

źródło: Malopolska Policja