GRZEGORZ GUBAŁA POWOŁANY DO POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

 

18 stycznia Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski zarządzeniem nr 88/2022 powołał przedstawiciela Forum Związków Zawodowych Grzegorza Gubałę w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa. Dla Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorza Gubały to wielki zaszczyt i wysoka ocena jego dotychczasowej pracy tym bardziej, że został powołany na kolejną czteroletnią kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa.

20 stycznia w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa. Podczas posiedzenia Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski podziękował za pracę na rzecz Rady obecnym na Sali członkom PRRP poprzedniej kadencji oraz wręczył akty nominacyjne osobom powołanym do nowej Rady. Z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nominację odebrał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach polityki rynku pracy. Zajmuje się głównie wydawaniem opinii w sprawach: podziału środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych i wsparcie pracodawców, ustalenia kierunków kształcenia zawodowego młodzieży, umorzeń nienależnych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, celowości realizacji programów specjalnych. Rada swoją 4-letnią kadencję rozpoczęła 20.01.2022 roku.