GRZEGORZ GUBAŁA PRZEWODNICZĄCYM FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

5 września br. w Krakowie odbyło się posiedzenie wyborcze Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego. W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym wybrany został Grzegorz Gubała, reprezentujący NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Ta decyzja delegatów stanowi istotny krok w rozwijaniu współpracy między różnymi organizacjami zawodowymi na terenie Małopolski.

Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego skupia organizacje związkowe reprezentujące różne branże i zawody w regionie Małopolskim. Jego celem jest koordynacja działań związków zawodowych oraz wspólne występowanie w obronie interesów pracowników.

Podczas posiedzenia wyborczego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego, wydarzenie to zyskało jeszcze większy prestiż dzięki obecności Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, Pani Doroty Gardias. Jej uczestnictwo w tym wydarzeniu stanowiło wyraz wsparcia dla demokratycznego procesu wyborczego oraz zaangażowania w sprawy pracowników i związków zawodowych.

Szranki wyborcze Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego przyniosły zaciętą rywalizację między Grzegorzem Gubałą a Grażyną Gaj, która była wieloletnią Przewodniczącą tego forum i reprezentowała Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie posiedzenia wyborczego Grzegorz Gubała przedstawił swoją wizję dalszych działań Forum. Jego priorytetami są m.in. walka o godne wynagrodzenie i warunki pracy dla wszystkich pracowników, wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniami oraz rozwijanie dialogu społecznego w regionie Małopolskim.

Grzegorz Gubała jest doświadczonym liderem związkowym i aktywnym działaczem na rzecz praw pracowników służb mundurowych. Jego wybór na Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego jest rezultatem długoletniego zaangażowania w działalność związkową oraz pracy na rzecz poprawy warunków pracy i życia pracowników sektora publicznego.

Decyzja o wyborze na funkcję Przewodniczącego została przyjęta z entuzjazmem przez uczestników posiedzenia. Wszyscy zgromadzeni wyrazili nadzieję na owocną współpracę oraz skuteczną obronę praw pracowników na terenie województwa małopolskiego. Wybór Grzegorza Gubały na Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego stanowi ważny krok w budowaniu silniejszej reprezentacji pracowników i związków zawodowych na poziomie regionalnym. To również sygnał, że walka o godne warunki pracy i prawa pracowników pozostaje priorytetem dla wielu ludzi zaangażowanych w życie społeczne i zawodowe Małopolski.

Przewodniczący wyraził swoją wdzięczność wszystkim delegatom za zaufanie, jakim go obdarzyli, wybierając go na funkcję Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego. To bez wątpienia zaszczytne stanowisko, które wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale także z szansą na realne wprowadzenie zmian na rzecz pracowników w regionie.

Taki wybór jest także sukcesem NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, organizacji zrzeszającej prawie 4000 członków. To dowód na silną pozycję tej organizacji zawodowej i jej zdolność do skutecznego działania na rzecz praw i interesów policjantów oraz innych pracowników służb mundurowych w Małopolsce.

Jako Przewodniczący Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego, Grzegorz Gubała będzie miał okazję do reprezentowania szerokiego spektrum pracowników i ich potrzeb. Jego doświadczenie i zaangażowanie w działalność związkową stanowią solidną podstawę do podejmowania trudnych wyzwań i wspierania pracowników w regionie Małopolskim.

Warto podkreślić, że ten wybór to krok w kierunku jednoczenia różnych organizacji związkowych i wspólnego dążenia do poprawy warunków pracy oraz życia pracowników w Małopolsce. Jest to ważny moment w historii związków zawodowych na tym obszarze i może przynieść korzyści nie tylko dla członków NSZZ Policjantów, ale także dla szerokiej grupy pracowników w regionie.

Obradujący w Krakowie Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych dokonał również wyboru nowych Wiceprzewodniczących  na kolejną czteroletnią kadencję;

  • JADWIGA KAPUSTA— OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  • JANUSZ ADAMSKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
  • JERZY DROŻDŻ— KRAJOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „AD REM”
  • WOJCIECH GOCYK — OGOLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY
  • DAWID HERBUT — NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
  • ROMUALD JEWUŁA — NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ – 80”