Wniosek do MSWiA o środki na nagrody motywacyjne

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zwiększenie budżetu KGP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla Policjantów.

 

źródło: nszzp.pl

załaczniki: