INSPEKTOR PIOTR MORAJKO KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI W KRAKOWIE

22 marca br., w siedzibie KWP w Krakowie nadinspektor Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji wprowadził na stanowisko szefa małopolskich policjantów, inspektora Piotra Morajkę, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Wicemarszałek Województwa Łukasz Smółka, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,  Szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, Prokurator Okręgowy w Krakowie Piotr Grądzki oraz przedstawiciele służb zespolonych Małopolski – Wojska, Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Wśród obecnych byli także komendanci miejscy i powiatowi garnizonu, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów.
Naczelnik Kadr KWP w Krakowie mł. insp. Monika Znamirowska zapoznała zgromadzonych z  przebiegiem dotychczasowej służby  insp. Piotra Morajki, a następnie odczytała decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu insp. Piotra Morajki na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Następnie odbyło się przywitanie ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie inspektora Piotra Morajki i złożenie meldunku o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
W dalszej kolejności głos zabrał nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji:


– Panie Komendancie, kiedy obejmował Pan stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie życzyłem Panu, że przyjdzie taki moment, że to p.o. zostanie zniesione – Panie Komendancie wielkie gratulacje, że ten czas wykorzystał Pan w stu procentach, że pokazał Pan, że zasługuje na awans na Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Krakowie. Od dziś staje się Pan nie tylko Komendantem, ale również liderem, powiernikiem, sędzią, i tym wszystkim – kim musi być przełożony na takim wysokim szczeblu. – mówił nadinsp. Kochańczyk.
Swoje przemówienie zakończył życzeniami wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.


Następnie przemówił Wojewoda. Przywitał zgromadzonych na uroczystości gości, w szczególności inspektora Piotra Morajkę  – nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na samym początku podkreślił,  że małopolska Policja każdego dnia staje przed wyzwaniami. Dzięki Państwa służbie obywatele mogą czuć się bezpiecznie, a przedstawiciele administracji mogą mieć poczucie, że mieszkańcy oraz ich mienie są bezpieczne. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe doświadczenie, wzorowy przebieg służby i znakomite opinie jakie Pan Komendant odbiera od swoich współpracowników, w połączeniu z jego niezłomnym charakterem oraz wielką osobowością sprawią, że najbliższy czas dla Małopolskiej Policji będzie czasem dobrym i spokojnym – mówił wojewoda. Złożył życzenia komendantowi w imieniu własnym i wszystkich pracowników urzędu wojewódzkiego. Ceremonię zakończyło przemówienie insp. Piotra Morajki  obejmującego stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Komendant zwrócił się  do nadinsp. Rafała Kochańczyka dziękując za zaufanie.


– Dołożę wszelkich starań aby jak najlepiej wykonywać  swoje obowiązki. To wielka odpowiedzialność  kierowanie garnizonem małopolskim,  zwracam się do dowództwa komend powiatowych  i miejskich –  dziękuję za wsparcie, jest to dla mnie bardzo ważne, że będziemy razem pracować  i dbać  o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów – mówił insp. Morajko. Szczególne podziękowania należą się mojej żonie i synom,  za wsparcie w codziennym pełnieniu służby, wsparcie – bez którego byłoby mi bardzo ciężko. Dziękuję wszystkim za przybycie – zakończył insp. Piotr Morajko.


Inspektor Piotr Morajko – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m.in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka – Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie.

Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 20 marca 2023 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 19 marca 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

źródło: Malopolska Policja