KOLEJNE LICZNE ZGROMADZENIA ZABEZPIECZONE PRZEZ KRAKOWSKICH POLICJANTÓW.

 

Wczoraj (28.X) w Krakowie odbyło się kilka licznych zgromadzeń. Policjanci koncentrowali się na zapewnieniu bezpieczeństwa zebranym osobom, w szczególności w ruchu drogowym. Policjanci zwracali uwagę na to, czy nie dochodzi do aktów wandalizmu i aktów agresji pomiędzy uczestnikami protestu i osobami o antagonistycznych poglądach. Pouczenia i komunikaty porządkowe były przekazywane na bieżąco przez urządzenia nagłaśniające.

 O godz. 12.00 przed Collegium Novum UJ na ul. Gołębiej rozpoczął się protest krakowskich studentów. Uczestnicy manifestacji w godz. 12.05 – 14.15 zorganizowali przemarsz ul. Franciszkańską, Rynek Główny, ul. Retoryka. W manifestacji wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. Kolejny protest od godz. 14.20, gdzie zgromadzeni w liczbie 10 tys. osób przeszli na ulice Franciszkańską , a następnie pod Wieżę Ratuszową w Rynku Głównym. Protest zakończył się w Rynku Głównym o godz. 15.40. W godz. 17.20 – 19.30 na terenie Krakowa odbyły się także „drogowe” protesty. W godz. 17.20 – 19.20 1400 rowerzystów, którzy przemieszczało się ulicami miasta a na Alejach Trzech Wieszczów sznur samochodów powoli przemieszczał się używając klaksonów. Na terenie miasta doszło także do zablokowania ruchu przez protestujących w rejonie Pl. Centralnego. O godz. 18.00 kolejne zgromadzenia zawiązało się przed Muzeum Narodowym. Do tego protestu dołączyło kilka tysięcy osób ze zgromadzenia, które początkowo zebrało się w Rynku Głównym. W kulminacyjnym momencie w manifestacji wzięło w nim udział ok. 20 tys. uczestników. Zebrani nie zmieścili się na placu przed Muzeum Narodowym zajęli także ul. przyległe tj. Aleje Trzech Wieszczów, Al. Focha, ul. Piłsudskiego. Następnie uczestnicy protestu przeszli na ul. Franciszkańską i dalej ul. Grodzką do Rynku Głównego, następnie z powrotem pod Muzeum Narodowe, godz. około 22.40 zakończono demonstrację.

Poza oczywistym naruszeniem przepisów dot. organizowania zgromadzeń nie doszło wczoraj do poważniejszych naruszeń, w szczególności nie stwierdzono by uczestnicy tych zgromadzeń dopuścili się przestępstw ani nie dopuszczono się przestępstw wobec nich. Nie doszło. do żadnych kolizji czy wypadków z demonstrantami. Podczas tych całodziennych działań wylegitymowano 70 osoby. Za popełnione wykroczenia porządkowe (głównie za naruszenia drogowe i brak maseczek) nałożono 10 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków o ukaranie.

Foto:  Kraków112 – Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie