KOMUNIKAT – nowe propozycje resortu. Protest trwa.

 

KOMUNIKAT

W dniu 25 listopada 2022 r. w Warszawie zebrał się Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów i dokonał oceny propozycji przedstawionej dzień wcześniej przez Wiceministra Macieja Wąsika na spotkaniu z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komitet przygotował też katalog dalszych działań protestacyjnych na wypadek nieosiągnięcia porozumienia w najbliższym czasie.

Dzisiejsze posiedzenie Komitetu Protestacyjnego nie przyniosło ostatecznej odpowiedzi ani w sprawie tego, kiedy dojdzie do porozumienia, ani też tego, jak długo potrwa protest i jakie przybierze formy. Jednakże decyzja o zaostrzeniu akcji protestacyjnej od grudnia w przypadku braku porozumienia już zapadła. Akcja pouczeń oraz kampania medialna w mediach społecznościowych trwa. Wczorajsze spotkanie z Wiceministrem Wąsikiem miało dość burzliwy przebieg. Wiceminister co prawda przedstawił lepszą propozycję przyszłorocznych podwyżek, ale ona również jest nie do zaakceptowania w obecnym kształcie.

Z nowej propozycji Wiceministra wynika, że element podwyżki odnoszący się do waloryzacji na poziomie 7,8% nie będzie liczony od uposażenia zasadniczego a od uposażenia brutto, co na poszczególnych grupach zaszeregowania ma zapewnić znacznie większe kwoty niż w pierwotnej propozycji. Jednak na konkretne wyliczenia w tym zakresie będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia. Jedną z przyczyn jest wątpliwość odnosząca się do wysokości wskaźnika waloryzacji uposażenia. Z krytykowanej przez związki propozycji Rządu wynika bowiem, że przyszłoroczna podwyżka wprowadzona zostanie od 1 marca, co powoduje, że wskaźnik waloryzacji ma wynieść nie 7,8%, ale – 9,3%. O tym, że wskaźnik waloryzacji ma być wyższy i będzie miał tzw. „skutek przechodzący”, czyli trwały, zapewnił Wiceminister, zapowiadając równocześnie o uregulowaniu tego rozwiązania w stosownym rozporządzeniu.

Kolejnym elementem, jaki uniemożliwił dokonanie szybkiej kalkulacji są kontrowersje wokół sprawy, która na dzień dzisiejszy pociąga za sobą największą falę odejść i dotyczy grupy w przedziale stażowym 15 – 25 lat. Na dzień dzisiejszy deklaracje odejścia ze służby złożyło już ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy, co w porównaniu z latami poprzednimi stanowi wzrost o 100%, i zapewne nie jest to koniec. 50% z tych policjantów to ci ze stażem 15-25 lat służby. W poniedziałek mają się pojawić wyliczenia, angażujące większe środki dla tej właśnie grupy. Kalkulacja ta nie może się jednak odbyć kosztem pozostałej grupy funkcjonariuszy (tych z wyższym stażem), w tym nie może wykluczać możliwości doliczania zwiększonej stawki „dodatku stażowego” do emerytury po osiągnięciu 32 lat wysługi.

Przewodniczący Rafał Jankowski poinformował członków Komitetu Protestacyjnego, że kolejne posiedzenie zwoła niezwłocznie po otrzymaniu kalkulacji z MSWiA. Niezależnie od tego, członkowie Komitetu Protestacyjnego jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby podjąć przygotowania do wdrożenia protestu włoskiego od grudnia, w który włączeni zostaną policjanci innych pionów. Rozważano również inne możliwości wywierania presji na rząd.

Na wczorajszym spotkaniu z Wiceministrem, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów złożył też wniosek o zwiększenie puli Komendanta Głównego Policji na nagrody motywacyjne. Propozycja ta spotkała się z akceptacją Ministra oraz z zapowiedzią, że na zwiększenie nagród będą mogli liczyć również pozostali funkcjonariusze resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów