KOMUNIKAT – Porozumienie wymaga dodatkowych środków

 

Komunikat po spotkaniu z MSWiA

28 listopada br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po raz kolejny spotkali się z Maciejem Wąsikiem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister przedstawił 3 warianty podziału środków finansowych z przeznaczeniem na tzw. dodatki stażowe dla policjantów ze stażem służby w przedziale 15 -25 lat.

W ocenie reprezentantów Federacji propozycje te w dalszy ciągu są niewystarczające, aby powstrzymać falę odejść funkcjonariuszy ze służb podległych resortowi.

Podczas spotkania związkowcy podkreślili, że do osiągnięcia porozumienia potrzebne są dodatkowe środki, które Rząd musi znaleźć, jeśli do rozwiązania problemu chce podejść odpowiedzialnie. Uzasadniając swoje oczekiwania zwrócili uwagę na decyzję Ministra Obrony Narodowej, który dla żołnierzy załatwił podwyższenie dodatków służbowych na poziomie 450 zł miesięcznie.

Przedstawiciele Federacji podkreślili, że na taką decyzje będą czekać do końca tygodnia.

Biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów