KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA KOMITETU PROTESTACYJNEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ.MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 26.10.2022 ROKU

 

Komitet Protestacyjny upoważnia Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp.Grzegorza Gubałę do złożenia następujących propozycji podczas posiedzenia Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 28.10.2022 roku;

1. Natychmiastowe podjęcie decyzji o oflagowaniu budynków i pojazdów Policji.

2. Niezwłoczne podjęcie decyzji o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji stosowania art. 41 k.w.

3. Podjęcie decyzji o zorganizowaniu w dniu 09.11.2022 roku działań polegających na wyrażeniu poparcia dla funkcjonariuszy manifestujących w tym dniu przed Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie, poprzez wyjście o wyznaczonej godzinie przed budynki Policji i włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych w pojazdach na parkingach Policji.

4. Zorganizowanie pikiet przez Federację Służb Mundurowych przed budynkami Urzędów Wojewódzkich przez poszczególne Zarządy Wojewódzkie.

5. Opracowanie strategii dalszych działań na wypadek nieuwzględnienia postulatów NSZZ Policjantów przez stronę rządową.

6. Rozpowszechnienie w mediach naszych  postulatów tj:

  • Waloryzacja płac na poziomie 20% zgodnie z postulatami trzech central związkowych,
  • Wprowadzenie dodatku progresywnego,
  • Włączenie w całości do podstawy wymiaru emerytury mundurowej proponowanych przez MSWiA należności z tytułu wysługi lat po 15 latach służby,
  • Zmianę w postaci usunięcia pkt. 4 ust. 2 art. 41 Ustawy o Policji w zakresie możliwości zwolnienia ze służby policjanta po 30 latach służby w celu zabezpieczenia policjantów, którzy po 32 roku służby mogą otrzymać dodatek stażowy wliczony do emerytury,
  • Zmianę w postaci usunięcia pkt 5 ust. 2 w art. 41 Ustawy o Policji (zwolnienie policjanta ze względu na ważny interes służby) z uwagi na wykorzystywanie tego artykułu jako swoistego “worka” umożliwiającego zwolnienie ze służby bez uzasadnionej prawnie przyczyny,
  • Dodanie do Ustawy o Policji artykułu umożliwiającego ochronę wizerunku i dobrego imienia policjanta z uwagi na coraz częstsze ataki wymierzone w konkretnych funkcjonariuszy za pośrednictwem portali społecznościowych i brakiem jakiejkolwiek ochrony ze strony państwa i przepisów prawa w tym zakresie.

Komunikat cz.1

Komunikat cz. 2