KOMUNUKAT DOTYCZĄCY PIKIETY NSZZ POLICJANTÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

 

W ramach jedności i wsparcia ze wszystkimi uczestnikami protestu służb mundurowych w Warszawie oraz w nawiązaniu do uchwały 18/VII/2022 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, w dniu 09.11.2022 roku o godz. 11.30 przed budynkiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 odbędzie się pikieta, której celem jest wyrażenie niezadowolenia z propozycji przedstawionych przez stronę rządową nieadekwatnych do obecnej sytuacji i oczekiwań funkcjonariuszy Policji i NSZZ Policjantów.

Zwracamy się o masowy udział w pikiecie wszystkich chętnych policjantów będących w czasie wolnym od służby. W miarę możliwości proszę przybyć w umundurowaniu służbowym (nie dotyczy służb pionu kryminalnego, tutaj możliwe opaski, kamizelki z napisem Policja – dla identyfikacji uczestników, a dla zamaskowania okulary i maseczki). Z uwagi na ograniczone możliwości parkingowe w okolicy Urzędu Wojewódzkiego oraz zapowiadany już duży napływ zorganizowanym transportem uczestników pikiety – policjantów z powiatów woj. małopolskiego, z terenu miasta Krakowa – (spod siedzib Komisariatów Policji) Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Krakowie nie organizuje transportu zbiorowego m.in. z uwagi na małą liczbę zatrudnionych kierowców MPK Kraków i braki możliwości komercyjnego wynajmu ww. autobusów.

Apolityczność jest jedną z tych wartości, której NSZZ Policjantów podporządkowuje cała swoją działalność, dlatego na pikietę nie zapraszamy parlamentarzystów, polityków czy też aktywistów kojarzonych z jakąkolwiek opcją polityczną, innymi środowiskami spoza Policji. W szeregach manifestujących nie ma miejsca dla ww. osób, nie ma też miejsca dla naszych przeciwników. Apelujemy o zachowanie zgodnie z obowiązującym prawem wszystkich uczestników pikiety.

za Komitet Protestacyjny;

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

podinsp. Grzegorz Gubała

załącznik: Komunikat Pikieta