LIST KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Jestem zaszczycony, że dane mi było być przełożonym tak wspaniałych i wartościowych ludzi jak Wy. Serdecznie Wam dziękuję.