MAŁOPOLSCY POLICJANCI ROZPOCZĘLI SZKOLENIE ŻOŁNIERZY, KTÓRZY BĘDĄ SŁUŻYĆ NA WSCHODNIEJ GRANICY

Oddział Prewencji Policji w Krakowie rozpoczął kilkudniowe szkolenie dla żołnierzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej z taktyki działań w pododdziale zwartym. Celem szkolenia jest odpowiednie zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią.


Od poniedziałku (17.06.br.) instruktorzy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie rozpoczęli szkolenie żołnierzy 6 Batalionu Dowodzenia z taktyki działań w pododdziale zwartym. Celem szkolenia jest odpowiednie zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią. Wojskowi zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi środków przymusu bezpośredniego, nakazami i zakazami przy używaniu tych metod.

Podczas szkolenia żołnierze mogli poznać specyfikację techniczną, aspekty prawne oraz technikę używania oraz wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Za przeprowadzenie tego szkolenia na terenie garnizonu małopolskiego został wyznaczony Oddział Prewencji Policji w Krakowie. Szkolenie jest pierwszym dniem, w którym żołnierze mogą się przygotować się do dynamicznych i niebezpiecznych działań z osobami, które bezprawnie przekraczają polską granicę.

Szkolenie będzie kontynuowane i będzie stanowić podstawową bazę wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dla wojskowych odbywających służbę na pasie granicznym.