ZMIANA REGULAMINU I SKŁADKI FUNDUSZU OCHRONY PRAWNEJ (FOP) – KOMUNIKAT POWTÓRNY

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 28/VIII/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku wprowadza nowy Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej.

Członkowie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, którzy opłacają składkę do Funduszu Ochrony Prawnej w wysokości 1 zł, w związku ze zmianą regulaminu i zmianą wysokości składki na 5 zł zobowiązani są do złożenia dwóch oświadczeń w sekretariacie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego lub poprzez komórkę związkową działającą na terenie jednostki Policji.

1. Rezygnacja z FOP i zaprzestanie potrącania składki w wysokości 1 zł z dniem 1 sierpnia 2023 r.

2. Oświadczenie o przystąpieniu do FOP i zgoda na potrącanie składek w wysokości 5 zł – z dniem 1 sierpnia 2023 r.