Przypominamy się Panu Premierowi

Zagrożenia mające bezpośredni związek z pogarszającą się sytuacją kadrową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego Państwa oraz całkowita nieskuteczność działań dotychczas podjętych przez Rząd wymusza naszą reakcję. W dniu dzisiejszym Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych złożyła pismo, z którego pełną treścią można zapoznać się w załączniku.

Najdonioślej muszą wybrzmieć postulaty:

– wzrost uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w wysokości dodatkowych 12% począwszy od 1 lipca 2023 r.

– ujęcie w ustawie budżetowej na rok 2024 wzrostu uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w wysokości 25% od 1 stycznia 2024 r.

– wykreślenie art. 41 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r., ze wszystkimi skutkami finansowymi.

Przypomnijmy, że jest to podtrzymanie naszego stanowiska, które wyartykułowaliśmy 9 listopada 2022 roku podczas pikiety pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie niepokój organizacji związkowych realnie reprezentujących służby mundurowe w Polsce budzi niedawne porozumienie z jednym tylko związkiem zawodowym. Zawarte w nim rozwiązania w żaden sposób nie zapewniają oczekiwanego przez środowisko mundurowe wzrostu wynagrodzeń.

Podkreślamy stanowczo, że Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych tworzą organizacje na wskroś apolityczne. W odróżnieniu od innych organizacji Federacja nie chce być kojarzona ani z ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą, ani ze środowiskami opozycyjnymi. Tym bardziej nie chcemy w jakikolwiek sposób wpisywać się w trwającą kampanię wyborczą.

Jedynym celem jaki nam przyświeca, jest interes polskich funkcjonariuszy idący w parze z bezpieczeństwem państwa i jego obywateli. W swoich działaniach FZZSM kieruje się racjonalizmem oraz interesem państwa i tego samego oczekuje od rządzących.

W związku z pracami nad nowelizacją tegorocznego budżetu i pracami nad budżetem na kolejny rok Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych nalega na pilne spotkanie z Premierem.

Biorąc pod uwagę fakty, czyli z jednej strony kryzys kadrowy, z drugiej zaś – waloryzacja uposażeń i wynagrodzeń (zarówno ta wprowadzona, jak i planowana na kolejny rok) zdecydowanie poniżej realnej inflacji – postulaty Federacji należy uznać nie tylko za racjonalne, ale wręcz konieczne ze względu na jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszy z interesów państwa i jego obywateli.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów