Wymiana policyjnych doświadczeń. Wizyta dowódców pododdziałów prewencji niderlandzkiej Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie od prawie 25 lat współpracuje z Komendą Policji Regionu Haga w Królestwie Niderlandów. W ramach prowadzonej kooperacji na prośbę przedstawicieli niderlandzkiej Policji zorganizowano serię szkoleń opartych na działaniach pododdziałów zwartych.

W dniach 11 – 14 czerwca br. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie gościła policjantów z Królestwa Niderlandów, którzy mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział Prewencji Policji w Krakowie. Była to doskonała możliwość do wymiany doświadczeń związanych z zabezpieczeniem miejsc występowania zbiorowego naruszenia porządku publicznego.

Pierwszego dnia po przywitaniu gości przez Zastępcę Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Rafała Kanię, delegaci mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem jednostki, jej strukturą oraz charakterystyką realizowanych służb. W tym czasie zostało również zaprezentowane wyposażenie oraz możliwości transportowe OPP w Krakowie. Dalsza część dnia to już ćwiczenia pododdziałów zwartych z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, w szczególności armatki wodnej „Tajfun IV” będącej na wyposażeniu Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Drugiego dnia delegaci uczestniczyli jako obserwatorzy w szkoleniu policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na terenie strzelnicy w Bochni. W trakcie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Zespół ds. Szkolenia OPP w Krakowie omówiona i zaprezentowana została obsługa strzelb gładkolufowych z amunicją niepenetracyjną oraz taktyka i technika jej użycia w działaniach pododdziałów zwartych. W godzinach popołudniowych goście z Królestwa Niderlandów na sali konferencyjnej OPP w Krakowie przedstawili charakterystykę działań swoich pododdziałów zwartych.

Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele Policji Królestwa Niderlandów spotkali się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem. Podczas spotkania omówiono pobyt delegatów, dotychczasową współpracę oraz kierunki, w jakich będzie ona podążać w przyszłości. Kooperacja polsko – niderlandzka będzie nadal kontynuowana ze względu na korzyści, które przynosi dla obu stron.

Warto dodać, że w dniach 4 – 16 czerwca br. w Królestwie Niderlandów przebywa dwuosobowy patrol złożony z funkcjonariuszy KWP w Krakowie. To przedsięwzięcie jest następstwem prowadzonej długoletniej współpracy bilateralnej, której kontynuacja została sformalizowana poprzez List Intencyjny podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona oraz Komendanta Policji Regionu Haga Paula van Musschera podczas oficjalnego spotkania w Hadze w dniach 6 – 10 czerwca 2022 roku. Nasi funkcjonariusze posługujący się biegle językiem angielskim, w trakcie wspólnych patroli z policjantami niderlandzkimi, pomagają naszym rodakom zamieszkującym rejon Hagi w pokonaniu bariery językowej.

zdjęcia: P Kobiałka