A dyżurni wciąż czekają

Chociaż już w kwietniu informowaliśmy, że sprawa dyżurnych znajduje się na ostatniej prostej ), to wciąż wiemy o niej niewiele. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów postanowił nacisnąć na osoby odpowiedzialne za przygotowanie stosownych rozwiązań prawnych.

Z informacji jakie NSZZ Policjantów uzyskał wynika, że projekt rozporządzenia MSWiA zakończył właśnie etap konsultacji wewnątrzresortowych, na przedłużenie których wpływ miały takie czynniki, jak m.in. zmiana nazwy WSPol, czy propozycja ustanowienia dodatku dydaktycznego dla wykładowców szkół policyjnych. W chwili obecnej projekt wchodzi w fazę konsultacji międzyresortowych. Z zapewnień ze strony MSWiA wynika, że konsultacjom międzyresortowym zostanie nadany tryb przyspieszony. Oznacza to, że projekt wkrótce trafi do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów i będą się z nim mogli zapoznać wszyscy zainteresowani.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów