Podziękowania Komendanta Głównego Policji dla policjantek i policjantów pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dziękuje policjantkom i policjantom pełniącym obowiązki na granicy Polski i Białorusi za poświęcenie i oddanie służbie. – Życzę Wam zdrowia, wytrwałości oraz spokojnej służby, pozwalającej spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem.