MINISTER MARIUSZ KAMIŃSKI PODPISAŁ ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ IM. PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA.

 

– Dla mnie, jako ministra spraw wewnętrznych i administracji i jako obywatela, pamięć o Andrzeju Struju jest niezwykle ważna. Dlatego podjąłem decyzję o ustanowieniu specjalnej odznaki policyjnej – dla takich funkcjonariuszy jak Andrzej Struj – powiedział Minister Mariusz Kamiński podczas uroczystości ustanowienia odznaki.

Podkomisarz Andrzej Struj 11 lat temu zginął z rąk młodocianego bandyty od ciosu nożem. Tego dnia Andrzej Struj był na urlopie, wracał z zakupów. Był świadkiem, jak agresywni chuligani na oczach przerażonych pasażerów demolowali tramwaj. Mógł być anonimowym i biernym obserwatorem tego wydarzenia, ale Andrzej Struj był odważnym człowiekiem, odważnym funkcjonariuszem, policjantem z powołania. Podjął interwencję – ostatnią interwencję w swoim życiu – zakończyła się ona tragicznie.

– Jestem przekonany, że dla każdego wyróżnionego funkcjonariusza odznaka im. Andrzeja Struja będzie powodem do szczególnej dumy.

– Odznaką Andrzeja Struja i towarzyszącą jej nagrodą finansową będą nagradzani: funkcjonariusze, którzy w czasie wolnym od służby podejmą działania w ochronie życia, zdrowia i mienia obywateli.  Nagradzani będą również funkcjonariusze, którzy w trakcie służby podejmą działania zmierzające do ratowania ludzkiego życia z narażeniem, zgodnie z rotą policyjnej przysięgi, własnego zdrowia i życia. Wiem, że takich funkcjonariuszy jak Andrzej Struj w Polsce dziś jest bardzo wielu. Chcę, żeby ich dokonania były odpowiednio uhonorowane i miały godnego patrona

Komendant Główny Policji gen. insp. J. Szymczyk: – 10 lutego 2010 roku na przystanku tramwajowym na warszawskiej Woli cios w serce spowodował śmierć naszego kolegi, podkom. Andrzeja Struja. To był cios w serce nie tylko Andrzeja, ale cios w serce całej polskiej Policji. Jestem przekonany, że ta odznaka to kolejny element budowania etosu i tożsamości polskiej Policji oraz niezwykła wartość dla wszystkich policjantów, którzy nie wahają się narażać własnego życia i zdrowia by ratować innych.

Andrzej Struj, zgodnie z rotą policyjnego ślubowania, oddał to, co najcenniejsze, żeby chronić wartości, które są prawem chronione. Za to należy mu się ogromny szacunek.

źródło: nszzp.pl