RÓWNOWAŻNIK ZA REMONT LOKALU Z PROBLEMAMI, ALE …

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której jesteś sam, a jednocześnie masz przeciwko sobie machinę urzędniczą, warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

NSZZ Policjantów to organizacja zrzeszająca policjantów i emerytów policyjnych działająca od 1990 roku. Jej celem jest reprezentowanie interesów zawodowych policjantów oraz ochrona ich praw i godności. Organizacja ta posiada wiele doświadczonych i wykwalifikowanych prawników, którzy specjalizują się w prawie pracy oraz w kwestiach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez policjantów.

Często zdarza się, że nawet najdrobniejsze sprawy, wynikające wprost z przepisów prawa, w starciu z machiną urzędniczą urastają do niebotycznych rozmiarów. Brak wykształcenia prawniczego i nieznajomość procedur może sprawić, że czujemy się bezradni i bezsilni wobec biurokracji. Po prostu poddajemy się i godzimy się z przegraną.

Pamiętajmy ! – tak nie musi być. W takiej sytuacji warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do NSZZ Policjantów, który oferuje wsparcie prawnicze i społeczne w sprawach dotyczących prawa. Dzięki ich pomocy będziemy mieli szansę zrozumieć procedury i obronić swoje interesy, niezależnie od naszego wykształcenia i doświadczenia.

Za przykład niech posłuży przypadek jednego z naszych kolegów, policjanta, członka NSZZ Policjantów, który zwrócił się o pomoc do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.


Zainteresowany w bieżącym roku wystąpił z wnioskiem o ustalenie uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości za rok ubiegły. Wnioskodawca był policjantem w służbie stałej oraz zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym, do którego posiadał tytuł prawny. Niestety Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie decyzją XXX z dnia XXX odmówił przyznania równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za rok miniony. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia stwierdził, iż – „prawo do przedmiotowego świadczenia ustala się na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, a uwzględniając konstytutywny charakter decyzji o przyznaniu równoważnika prawo do świadczenia, nie może powstać za okres wsteczny”.

Po otrzymaniu odmownej decyzji policjant zwrócił się o pomoc do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, gdzie błyskawicznie otrzymał pomoc prawną. W imieniu policjanta kancelaria prawna współpracująca z ZW NSZZ Policjantów złożyła odwołanie do Komendanta Głównego Policji od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przyznał funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wykonanie pozytywnej dla policjanta decyzji Komendant Główny Policji postanowił powierzyć Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


Podsumowując, zwrócenie się o pomoc do NSZZ Policjantów może być skuteczne, gdy masz przeciwko sobie machinę urzędników i radców prawnych. Dzięki ich wsparciu będziesz miał szansę obronić swoje prawa i godność, a także uzyskać informacje i wsparcie, które będą przydatne w przyszłości.

źródło: nszzp-malopolska.pl