Ocena działań Generała Szymczyka i Wyzwania dla Polskiej Policji

W porannej audycji Polsat News gościem był Sławomir Koniuszy, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Rozmowa dotyczyła oceny działalności Generała Szymczyka oraz aktualnej sytuacji w Polskiej Policji.

Redaktor zapytał o ocenę działalności Generała Szymczyka, na co Koniuszy podkreślił, że, pomijając szum informacyjny i polityczny, trzeba docenić osiągnięcia Policji w ostatnich siedmiu latach. Wspomniał o wzrostach zarobków policjantów, ale jednocześnie wyraził nadzieję na kontynuację dobrej współpracy z nowym Komendantem.

Następnie rozmawiano o audycie w Policji, który zapowiada sejmowa większość. Koniuszy zdecydowanie odrzucił potrzebę kolejnego audytu, argumentując, że są one niewskazane i nic nie wniosą. Zamiast tego, związkowiec postulował o stabilny, przewidywalny budżet dla Policji, powiązany z PKB.

Kolejnym tematem była sytuacja kadrowa w Policji, gdzie związkowiec potwierdził, że formacja jest w kryzysie. Zauważył, że 5000 policjantów odeszło z Policji w zeszłym roku. Koniuszy podkreślił konieczność poprawy systemu wynagrodzeń, motywacyjnego charakteru uposażeń oraz reformy systemu emerytalnego.

W dalszej części rozmowy poruszono kwestię trudności w przyciąganiu wartościowych ludzi do służby, szczególnie w kontekście atrakcyjności oferty dla młodszych policjantów. Związkowiec podkreślił również niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem zawodu oraz zamieszania wokół Policji, generowane przez polityków dla własnych korzyści.

Na zakończenie Koniuszy wyraził gotowość NSZZ Policjantów do współpracy z przyszłą władzą, podkreślając konieczność poprawy sytuacji kadrowej i finansowej w Policji, oczekując na spotkanie z ministrem i wiceministrem w celu przedstawienia konkretnych planów.

cały wywiad: https://nszzp.pl/aktualnosci/wiemy-co-jest-policji-potrzebne-slawomir-koniuszy-dla-polsat-news/