ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ ZASTĘPCA DOWÓDCY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE MŁ. INSP. MAREK SWĘDRAK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2020 roku po ciężkiej chorobie zmarł Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie mł. insp. Marek Swędrak. Miał 50 lat.

W Policji służył od 1990 roku. Przez cały okres służby nieprzerwanie związany z Oddziałem Prewencji Policji w Warszawie. Świetny kolega, prawdziwy przyjaciel, dał się poznać jako idealny przełożony, dobry organizator i kompetentny funkcjonariusz. Jego nagła śmierć to wielka strata dla naszej wspólnoty, jednostki, Policji. Ubolewanie i żal z powodu utraty wspaniałego człowieka składa kierownictwo Oddziału w imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, kolegów i przycjaciół. Cześć jego pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach, pow. Pajęczno.