ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH DLA POLICJI ORAZ MIANOWANIA NA I STOPIEŃ OFICERSKI

9 czerwca br. na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone medale za zasługi dla Policji oraz akty mianowania na pierwszy stopień oficerski w małopolskim garnizonie.

Dzisiaj, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wręczył odznaczenia dla osób zasłużonych dla Policji oraz 78 akty mianowania na I stopień oficerski.
Uroczystość rozpoczęła się od zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie gen. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości mł. insp. Zbigniewa Woszczka. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy KWP w Krakowie.

Po przyjęciu meldunku rozpoczęła się część oficjalna uroczystości – wręczanie odznaczeń oraz mianowań na pierwszy stopień oficerski. Komendant udekorował 14 osób „Medalami za Zasługi dla Policji”, wręczając 1 złoty, 2 srebrne i 11 brązowych medali. Odznaczeni to przede wszystkim samorządowcy ale także przedstawiciele instytucji czy służb współpracujących z małopolską Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w naszym regionie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dwóm  policjantom „odznak honorowych”. Odznaczenia te wręczane są za budowanie właściwego wizerunku polskiej Policji oraz naszego kraju na arenie międzynarodowej. Policjanci, obecnie posiadający status weterana-funkcjonariusza, reprezentowali polską Policję poza granicami państwa, wykonując obowiązki w ramach misji pokojowych Unii Europejskiej oraz Narodów Zjednoczonych. Jeden z odznaczonych funkcjonariuszy stacjonował w Kosowie, drugi zaś w Bośni i Hercegowinie.

Następnie nadinspektor Michał Ledzion wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na pierwszy stopień oficerski. Otrzymało je aktualnie 85 małopolskich policjantów. Po części ceremonialnej, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji, przywitał serdecznie zgromadzonych gości, odznaczone osoby oraz mianowanych funkcjonariuszy.

Odznaczonym osobom podziękował za wspieranie codziennych działań małopolskiej policji, a jest to wsparcie zarówno duchowe jak i materialne, za wspólne realizacje, z których najważniejszą była walka z pandemią. Komendant wyraził nadzieję, że owa współpraca w przyszłości będzie równie owocna.

Mianowanym funkcjonariuszom generał życzył dalszych sukcesów zawodowych, profesjonalizmu w działaniu a także tego, żeby decyzje, które będą podejmować przede wszystkim zapewniały dobro drugiego człowieka – bo to jest najważniejsze.

Uroczystą zbiórkę zakończono odprowadzeniem sztandaru z miejsca uroczystości.

Wśród mianowanych na pierwszy stopień oficerski było trzech policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie: podkom. Norbert Andraszak, podkom. Łukasz Kadłuczka, podkom. Paweł Kupiec.

źródło: Malopolska Policja