OPINIA NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w sprawie dodatku motywacyjnego

 

Do ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 dodano między innymi art. 46a, którego ust. 1 daje możliwość przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń pracownikom państwowej sfery budżetowej.

Podmioty dysponujące dodatkowym funduszem motywacyjnym, o których mowa w ust. 4, przedstawiają propozycję sposobu i kryteriów  przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii. Korzystając ze swojego uprawnienia, Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego przedstawił swoją opinię w sprawie przekazanej propozycji zasad przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego.

W ocenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego propozycja zasad przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego sporządzona przez Naczelnika Wydziału Kadr KWP w Krakowie zawiera dodatkowe warunki otrzymania specjalnego dodatku motywacyjnego wykraczające poza  art. 46a ust. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku. Określanie dodatkowych kryteriów wprowadzi tylko dodatkowe problemy interpretacyjne i niepotrzebne zamieszanie.

Opinia NSZZ Policjantów woj. małopolskiego:  tutaj:

źródło: nszzp-malopolska.pl