Policjanci OPP w Krakowie prowadzili zajęcia dla uczniów z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

 

Wczoraj w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie odbyły się zajęcia dla uczniów z XVI Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów z Zespołu Szkolenia OPP i miały charakter teoretyczno-praktyczny, skupiając się na zagadnieniach związanych ze środkami przymusu bezpośredniego.

Realizując założenia porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie a XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie instruktorzy z Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie zorganizowali oraz przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas o profilu wojskowo-policyjnym. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny a przewodnim ich aspektem były zagadnienia związane ze środkami przymusu bezpośredniego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe. Podczas gdy uczniowie z pierwszej grupy mieli wykład na sali szkoleniowej z szeroko pojętej tematyki śpb, drudzy w tym czasie – na zewnątrz –  zapoznawali się ze sprzętem PZ i wysłuchiwali, w jakich sytuacjach jest on wykorzystywany. Dodatkowo policjant z Plutonu Wzmocnienia omówił oraz zaprezentował sposób działania tzw. armatki wodnej.

Warto podkreślić, że policjanci z OPP w Krakowie w sposób systematyczny prowadzą zajęcia z uczniami z klas o profilu mundurowym czy to z liceum z Krakowa, czy z Tymbarku. Na przestrzeni lat, wielu takich uczniów widuje się później na placu apelowym OPP w Krakowie podczas ceremonii ślubowania nowo przyjętych policjantów.

oprac. podkom. dr Norbert Andraszak