POLICYJNA “ZIELONA TAKTYKA”

 

W dniach 20-21 lipca br. Dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zorganizowało dla policjantów oddziału ćwiczenia dowódczo-sztabowe na poligonie wojskowym  Pasternik.

Przez dwa dni policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki poruszania się oddziałów zwartych policji w terenie otwartym oraz działania pościgowe za uzbrojonym przestępcą. Zajęcia miały formę teoretyczną i praktyczną. Opracowaniem merytorycznym doskonalenia zawodowego zajął się Zespół Szkolenia OPP, w skład którego weszli podinsp. Mirosław Juszczak oraz sierż. szt. Paweł Mazurkiewicz. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją szkolenia sprawował zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Woszczek.

W trakcie zajęć główny nacisk położono  na doskonalenie elementów przemieszczania się pododdziałów zwartych w terenie otwartym  w ramach działań pościgowych oraz elementów działań podejmowanych w działaniach poszukiwawczych. Doskonalono umiejętności prowadzenia rozpoznania, skrytego poruszania się w terenie, sposoby komunikacji niewerbalnej, zachowania podczas kontaktu z uzbrojonym przestępcą oraz nawigacji za pomocą urządzeń nawigacyjnych w terenie zalesionym z naturalnymi przeszkodami i istniejąca infrastrukturą.