Powołanie Zespołu do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń

 

InfoSecurity24: O tym, że w resorcie spraw wewnętrznych i administracji powołany ma zostać zespół, który zajmie się m.in. modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Z informacji do jakich jeszcze w połowie stycznia dotarło InfoSecurity24.pl wynikało, że odbyło się już nawet jego pierwsze posiedzenie. Jak się okazuje nieformalne, bowiem oficjalnie zespół – zarządzeniem szefa MSWiA – powołano 4 kwietnia.

Więcej: Zmiany w dodatkach – zespół

Do zadań Zespołu należy analiza oraz wypracowanie propozycji modyfikacji rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących w szczególności:
1) systemu uposażeń pod kątem modyfikacji zasad przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat i wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w wysokości uzależnionej od okresów służby, w szczególności wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie;
2) świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej;
3) zasad przyznawania i wysokości:
a) pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
b) równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
c) równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, przysługującego funkcjonariuszowi Policji,
Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej;
4) innych istotnych zagadnień zgłoszonych Zespołowi w toku prac, mających na celu poprawę sytuacji materialnej lub warunków służby funkcjonariuszy.

 

załączniki

źródło: nszzp.pl