Premier i Minister Finansów mówią mundurowym „nie”

 

 

W MSWiA zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych z ministrem i wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji przekazanych przez ministra Kamińskiego wynika, że zarówno Premier jak i Minister Finansów, nie wyrażają zgody na spełnienie postulatów skierowanych do Rady Ministrów w dniu 7 września przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarząd Główny NSZZP.

W reakcji na decyzję rządu ogłoszoną na spotkaniu, w najbliższy poniedziałek zbiera się Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, by zadecydować o ewentualnej akcji protestacyjnej. Najbliższy czas wykorzystany zostanie na przygotowanie propozycji działań, będzie to również czas dla rządu na zmodyfikowanie swojej ostatecznej decyzji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział też, że kolejne spotkanie w tej sprawie i w tym samym gronie odbędzie się jeszcze w październiku. Natomiast wiceminister Wąsik wyraził gotowość do spotkania się z członkami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podczas posiedzenia zaplanowanego na 17 października br.

Dotychczasowe propozycje resortu:

Minister Kamiński poinformował, na jakie rozwiązania rząd wyraził zgodę. Wśród najważniejszych pojawiła się propozycja podwyższenia o 21% tzw. dodatku stażowego. Uposażenia funkcjonariuszy, którzy osiągną 15 lat stażu mają dodatkowo rosnąć o 1% za każdy kolejny rok służby, aż do 56%, po osiągnięciu 35-letniej wysługi. Dla przykładu, funkcjonariusz z 20-letnim stażem otrzyma z tego tytułu dodatkowe 5% do uposażenia zasadniczego, natomiast po 25 latach służby – dodatkowe 10%. Aktualnie maksymalny dodatek z tytułu wysługi wynosi 35%. Te dodatkowe 21% niestety nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego.

Wzrosnąć ma też minimalna wysokość dodatku funkcyjnego. Po wprowadzeniu tego rozwiązania dodatek funkcyjny nie będzie niższy niż 20% uposażenia zasadniczego. Waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy ma być naliczana od 1 marca 2023 r. w takiej samej wysokości, jak dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Jak wyjaśnił Minister, dla tych, co ze służby nie odejdą będzie ona wynosiła nie 7,8%, ale 9,2%. Będzie to możliwe dzięki mechanizmowi zapisanemu w art. 38 ust. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (druk sejmowy Nr 2654). W Policji zostanie rozszerzona formuła dodatku stołecznego. Z tego rozwiązania maja skorzystają kontrterroryści z BOA i policjanci z KGP, CBŚP, BSWP, CBZC oraz CLK.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w swoimi wystąpieniu podkreślił, że jedynie propozycja, która pokryje skutki inflacji ma szansę na akceptację środowiska.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów